MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ IFJÚSÁG Magda Borbála CKRSXM Molnár Attila Károly H9QG5B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ IFJÚSÁG Magda Borbála CKRSXM Molnár Attila Károly H9QG5B by Mind Map: MUNKAERŐPIAC, FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ IFJÚSÁG Magda Borbála CKRSXM     Molnár Attila Károly H9QG5B

1. F É L É V S Z Á Z A D - H Á R O M K O R S Z A K

1.1. A rendszerváltás előtt: a retro korszak (az 1960-as évektől 1989-ig)

1.1.1. Mivel kellett szembesülni, megbirkózni

1.1.1.1. Szocializmus - keleti tömb - egypártrendszer

1.1.1.1.1. Minden az állam kezében van

1.1.1.1.2. Korlátozott lehetőségek: “megszoksz vagy megszöksz”

1.1.1.2. A családok szerepe a nevelésben

1.1.1.3. Munkavállalók a fiatalok körében

1.1.1.4. Erős politikai irányítás - KISZ

1.1.1.5. Kötelező sorkatonai szolgálat (fiúknak)

1.1.1.6. Építőtáborok

1.1.2. (Buda és Havas, 1974)

1.2. A rendszerváltástól az EU-csatlakozásig (1989-2004)

1.2.1. Mivel kellett szembesülni, megbirkózni

1.2.2. Kulcsgondolatok

1.2.2.1. Piacalapú gazdaság

1.2.2.2. Munkanélküliség

1.2.2.3. Új tudás igénye

1.2.2.4. A fiatalok nehézségei az elhelyezkedésben

1.2.3. Regionális munkaügyi központok

1.2.4. Az iskolarendszer átalakulása

1.2.4.1. Bolognai képzés

1.2.5. Felgyorsult életvitel

1.2.5.1. Információs társadalom

1.3. (Nagy, 2008)

1.4. AZ EU-csatlakozástól napjainkig (2004-2015)

1.4.1. Mivel kellett szembesülni, megbirkózni

1.4.1.1. Folyamatosan változó munakerőpiaci elvárások

1.4.1.2. Gazdasági válság

1.4.1.3. Feketefoglalkoztatás

1.4.1.4. Munkanélküliség

1.4.1.4.1. Diplomás munkanélküliség

1.4.1.5. A fogyatékosok helyzete

1.4.1.6. Mobilitás (elsősorban az EU-n belül)

1.4.1.7. Az iskolarendszer újbóli átalakulása

1.4.1.7.1. Bolognai képzés

1.4.2. Hogyan segíthetünk?

1.4.2.1. Családi, szülői támogatás

1.4.2.2. Pályaorientációs tanácsadás

1.4.2.2.1. Általános iskolásoknak

1.4.2.2.2. Középiskolásoknak

1.4.2.2.3. Felnőtteknek

1.4.2.3. Pályakorrekció

1.4.2.3.1. Önismeret

1.4.2.3.2. Szakmaismeret

1.4.2.3.3. Karrierépítés

1.4.2.4. Foglalkoztatást elősegítő programok

1.4.2.4.1. Pl. Fiatalok Európája

1.4.2.5. Gyakornoki programok

1.4.2.6. EU-s lehetőségek

1.4.2.6.1. Hazahívó programok

1.5. (Nagy, 2011; Gazsó, 2012)

2. Források

2.1. Buda Béla és Havas Ottóné (1974): A felnőttkor küszöbén. Tankönyvkiadó, Budapest

2.2. Gazsó Tibor (2012): Munkaerő-piaci helyzetkép. In: Székely Levente (szerk.): Magyar ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Kutatópont Kft. Budapest, 127–151.

2.3. Nagy Ádám (szerk. 2008): Ifjúságügy. Ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

2.4. Nagy Márta (2011): Speciális andragógia. k. n., h. n.