Hereward Burgers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hereward Burgers by Mind Map: Hereward Burgers

1. Enterpreneur

1.1. Family background in healthcare

1.2. Aims to present with 90 PPT Slides/hour

1.2.1. Energizing talk, thank you!!

2. MCH+

2.1. Planning Support

2.2. Support of Logistics

2.3. 25 Employees

2.4. >10.000 users

2.5. Microsoft "Gold Certified"

2.6. ICT platform: Careware+

2.6.1. Internet Based

2.6.2. Planning Machine

2.6.3. Customer / Client portal

2.6.3.1. Use of Google Maps

2.6.4. Powerfull PDA module

2.7. Customers

2.7.1. Nursing, care

2.7.2. Home services

2.7.3. Medical Labs and Trombose services

2.7.4. Youth Healthcare

2.7.5. Public health

2.7.6. Medical Specialist

2.7.6.1. Ipad applicatie: neurology AMC in Development

2.8. What Makes MCH+ special

2.8.1. Standard of methods

2.8.1.1. offers flexibility

2.8.2. Consultants with technical background

2.8.3. Investment in R&D

3. Business Case (Assignment for Summerschool)

3.1. Design your own health in 2050

3.1.1. Design the organisation that delivers the care/cure - services that you will need?

3.1.1.1. Wat zijn de eigenschappen van zo'n organisatie

3.1.2. Vanuit patientperspectief

3.1.2.1. Welke zorgprocessen kunnen beter?

3.1.2.2. Wat kan er beter?

3.1.2.3. Wat gaat er al goed?

3.1.3. Wat moet er volgens jullie veranderen in de zorg?

3.1.3.1. 1 keyword per sticky note.

3.1.3.2. Doel: Ontwikkelen van een zorgproces, vanuit patient perspectief

3.2. Create innovation from the patient perspective

3.3. Framework

3.3.1. Care and cure

3.3.1.1. Cure: focus on getting better

3.3.1.2. Care: focus on relief of suffering from disease

3.3.2. Care in 2010 (Dutch)

3.3.2.1. WMO

3.3.2.2. Overhevelen van geldpotjes "vestzak - broekzak"

3.3.2.3. Clientenstops

3.3.2.4. 2e kamer grijpt in bij fusies

3.3.2.5. Demonstraties personeel (thuiszorg)

3.3.2.6. Bezoldiging bestuurders

3.3.2.7. Achteruitgang zorg, gebrek aan persoonlijke aandacht

3.3.3. Maatschappelijke context (Dutch)

3.3.3.1. Fusies alom, zin vs. onzin

3.3.3.2. Fusies resulteren vooral in nieuwe managementlagen omdat contact tussen top en werkvloer verdwijnt -- extra kosten

3.3.3.3. persoonlijke aadacht loopt gevaar

3.3.3.4. Inkoopkracht bij Zorgkantoor boven bepaalde grens niet aangetoond

3.3.4. Bestuurlijke context (Dutch)

3.3.4.1. In verleden niet altijd afgerkend op resultaat

3.3.4.2. Behoud de menselijke maat

3.3.4.3. Stel de klant centraal

3.3.4.4. etc (2 slides)

3.3.5. Zorginstelling 2015

3.3.5.1. Levensloopbestendige woonvormen

3.3.5.2. Woning groeit mee met zorgbehoefte bewoner

3.3.5.3. Slimme domotica binnen bestaande infrastructuur

3.3.5.4. Voorzieningen in directe nabijheid

3.3.5.5. Wat valt op

3.3.5.5.1. Beetje extrapoleren

3.3.5.5.2. Niet out of the box

3.3.5.5.3. Plan is van bestaande instelling

3.3.5.6. Verruiming diensten

3.3.5.6.1. collectieve zaken

3.3.5.6.2. individuele pakketten

3.3.5.6.3. teruggkeer wijkzuster

3.3.5.6.4. niet verder fuseren

3.3.5.6.5. Balkenende norm

3.3.5.6.6. WMO; samenwerking schoonmaakorganisatie en onderbrengenin apart bv

3.3.5.6.7. managers en planners niet uit de zorg maar gedegen professionals

3.3.5.6.8. lean en mean organisatie-opbouw

3.3.5.6.9. --- etc.. niet alle punten van de slide

3.3.5.7. Financiering

3.3.5.7.1. AWBZ op basis van ZZP-model

3.3.5.7.2. Zorgverzekeraar voor modale extra's

3.3.5.7.3. Klant betaalt maatwerk

3.3.5.7.4. Externe financiering levensvatbare, ICT-toepassingen

3.3.6. Tension

3.3.6.1. Patient

3.3.6.2. Healthcare professionals

3.3.6.3. Insurance

3.4. Ontwikkelingsstadia van de economie

3.4.1. Pine and Gilmore - The experience economy

3.4.2. Grondstoffen delven

3.4.2.1. Goederen produceren

3.4.2.1.1. Diensten verlenen

3.4.3. in de zorg:

3.4.3.1. Vergaren van kennis

3.4.3.1.1. Patient als "case"

3.4.4. Kenmerkendienst verlenend bedrijf

3.4.4.1. diensten zijn processen

3.4.4.2. Verschillende soorten dienstenprocessen

3.4.4.3. de waardeperceptie belangrijk voor de beeldvorming

3.4.4.4. Elke afdeling / dienst draagt bij tot de creatie van waarde

3.4.4.5. klanten maken deel uit van het proces

3.4.4.6. klanten participeren vaak op actieve wijze

3.5. Wijziging zorgbehoefte

3.5.1. slide gemist

3.5.2. Client wordt steeds meer consument

3.5.2.1. Informatie verkrijgbaar op internet

3.5.2.2. kosten stijgen (eigen bijdrage en risico) client wil meer

3.6. Capaciteitstekort Arbeidsmarkt

3.6.1. Slides gemist

3.7. Voorbeelden van innovaties

4. Change in Healthcare

4.1. It's a fight!

4.2. It's a struggle