Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hereward Burgers by Mind Map: Hereward Burgers
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hereward Burgers

Enterpreneur

Family background in healthcare

Aims to present with 90 PPT Slides/hour

Energizing talk, thank you!!

MCH+

Planning Support

Support of Logistics

25 Employees

>10.000 users

Microsoft "Gold Certified"

ICT platform: Careware+

Internet Based

Planning Machine

Customer / Client portal, Use of Google Maps

Powerfull PDA module

Customers

Nursing, care

Home services

Medical Labs and Trombose services

Youth Healthcare

Public health

Medical Specialist, Ipad applicatie: neurology AMC in Development

What Makes MCH+ special

Standard of methods, offers flexibility

Consultants with technical background

Investment in R&D

Business Case (Assignment for Summerschool)

Design your own health in 2050

Design the organisation that delivers the care/cure - services that you will need?, Wat zijn de eigenschappen van zo'n organisatie

Vanuit patientperspectief, Welke zorgprocessen kunnen beter?, Wat kan er beter?, Wat gaat er al goed?

Wat moet er volgens jullie veranderen in de zorg?, 1 keyword per sticky note., Doel: Ontwikkelen van een zorgproces, vanuit patient perspectief

Create innovation from the patient perspective

Framework

Care and cure, Cure: focus on getting better, Care: focus on relief of suffering from disease

Care in 2010 (Dutch), WMO, Overhevelen van geldpotjes "vestzak - broekzak", Clientenstops, 2e kamer grijpt in bij fusies, Demonstraties personeel (thuiszorg), Bezoldiging bestuurders, Achteruitgang zorg, gebrek aan persoonlijke aandacht

Maatschappelijke context (Dutch), Fusies alom, zin vs. onzin, Fusies resulteren vooral in nieuwe managementlagen omdat contact tussen top en werkvloer verdwijnt -- extra kosten, persoonlijke aadacht loopt gevaar, Inkoopkracht bij Zorgkantoor boven bepaalde grens niet aangetoond

Bestuurlijke context (Dutch), In verleden niet altijd afgerkend op resultaat, Behoud de menselijke maat, Stel de klant centraal, etc (2 slides)

Zorginstelling 2015, Levensloopbestendige woonvormen, Woning groeit mee met zorgbehoefte bewoner, Slimme domotica binnen bestaande infrastructuur, Voorzieningen in directe nabijheid, Wat valt op, Beetje extrapoleren, Niet out of the box, Plan is van bestaande instelling, Verruiming diensten, collectieve zaken, individuele pakketten, teruggkeer wijkzuster, niet verder fuseren, Balkenende norm, WMO; samenwerking schoonmaakorganisatie en onderbrengenin apart bv, managers en planners niet uit de zorg maar gedegen professionals, lean en mean organisatie-opbouw, --- etc.. niet alle punten van de slide, Financiering, AWBZ op basis van ZZP-model, Zorgverzekeraar voor modale extra's, Klant betaalt maatwerk, Externe financiering levensvatbare, ICT-toepassingen

Tension, Patient, Healthcare professionals, Insurance

Ontwikkelingsstadia van de economie

Pine and Gilmore - The experience economy

Grondstoffen delven, Goederen produceren, Diensten verlenen, Belevenissen creeren

in de zorg:, Vergaren van kennis, Patient als "case", Patient als klant, Patient als gast

Kenmerkendienst verlenend bedrijf, diensten zijn processen, Verschillende soorten dienstenprocessen, de waardeperceptie belangrijk voor de beeldvorming, Elke afdeling / dienst draagt bij tot de creatie van waarde, klanten maken deel uit van het proces, klanten participeren vaak op actieve wijze

Wijziging zorgbehoefte

slide gemist

Client wordt steeds meer consument, Informatie verkrijgbaar op internet, kosten stijgen (eigen bijdrage en risico) client wil meer

Capaciteitstekort Arbeidsmarkt

Slides gemist

Voorbeelden van innovaties

Change in Healthcare

It's a fight!

It's a struggle