Экономикалық дамуы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Экономикалық дамуы by Mind Map: Экономикалық дамуы

1. 90-жылдардағы экономика

1.1. Түрі

1.1.1. Нарықтық

1.2. Ерекшеліктері

1.2.1. Нарықтық экономикаға 3 басты кезеңдері бар: 1991-1992жж, 1993-1995жж, 1996-1998жж

1.2.2. Жаңа мемлекеттік басқару органдар құрылды: Мүлік жөніндегі, Монополияға қарсы саясат жөніндегі комитеттер, Салық инспекциясы, Кеден жэне т.б

1.2.3. Жекешелендіру 4 кезеңдері.

1.2.3.1. Алғашқы кезең барысында 5000-ға жуық нысандар жекешелендірілген.

1.2.3.2. Екінші кезең барысында “Қазақстан Республикасында мемлекет иелігінен алу мен мемлекеттік меншікті жекешелендірудің 1993—1995 жылдарға арналған ¥лттық бағдарламасы” негізінде кіші мен орта бизнесті жургізуге жол берді.

1.2.3.3. Үшінші кезең 1995 жылғы желтоқсанда заң күші бар “Жекешелендіру туралы” Жарлықпен басталып, 1999 жылға дейін жалғасты. Осы сәттен бастап ол тек ақша қаражатымен жүзеге асырылды.

1.2.3.4. Төртінші кезеңде бірнеше компаниялар пайда болды.Мұнай-газ секторында бұл- “ҚазМұнайГаз”, энергетикада — “КЕГОК”, телекоммуникацияда— “Қазақтелеком”, темір жолда — “Қазақстан темір жолы”

1.3. Мақсаттар

1.3.1. 1. Нарық халық тұтынатың тауарлар арқылы қамтамасыз ету

1.3.2. 2. Экспорттың әлеуеті арттыру

1.3.3. 3. Нарықтың инфракұрылымы даму

1.4. Жетістіктер

1.4.1. 1. Кәсіпкерліктің еркіндігі

1.4.2. 2. Ресурстардың тиімді пайдалануы

1.5. Кемшіліктер

1.5.1. 1. Нарықты монополиялау

1.5.2. 2. Бәсекелестіктің төмендеуі

1.6. Деректер

1.6.1. Бүкіл ел бойынша: жалпы қоғамдық табыс 2%, өнеркәсіп өндіріс 11%, ауылшаруашылық үлесі 2,8% төмендеді

2. күшті жақтар

2.1. 1. 2000-2002 жж сыртқы сауда саясатын іске асыруда ТМД елдерімен еркін сауда жасау режимімен және Қазақстанның БСҰ- на кіруге белсенді күш жұмсалынуымен сипатталды.

2.2. 2. Mакроэкономикалық дәреженің прогрессі

2.3. 3. Жерді нарықтық айналымға түсіруге мүмкіндік берген «Жер туралы» заңның 2001 ж. қаңтарында қабылдануы

3. 80-жылдардағы экономика

3.1. ТҮРІ: жоспарлы экономика

3.1.1. ЕРЕКШЕЛІКТЕР

3.1.1.1. Кеңестік экономика непзінен директивалық ұстаным мен орталықтың жоғарыдан бұйрық беру әдісі арқылы басқарылды.

3.2. МАКСАТ: экономикалық әлеуетті арттыру республиканың қорын пайдалану, шикізат және отын-энергетикалық ресурстарын айналымға енгізу

3.3. 1)өнеркәсіп енімінің жалпы көлемі екі есеге өсті, ал машина жасау, химия енеркәсібі өнімі үш есе артты; 2) Мыңға жуық өнеркәсіп орындары мен цехтар іске қосылды(Қазақ газ өңдеу зауыты, Шевченко пластмасса зауыты...) 3)Маңғыстау, Қаратау-Жамбыл және Павлодар-Екібастұз аумақтық-өнеркәсіптік кешендері құрылды

3.4. 1)халық тұтынатын тауарлардың 60%-ы басқа одақтас республикалардан әкелінді, ал оның көпшілігі Қазақстанда өндірілген шикізаттардан дайындалды. 2)1980-1985 жылда-ры 3,8%-ға, ал ұлттық табыс осы жылдары 4,4%-дан 1,4%-ға дейін төмендеді. 3) 1985 совхоздардың үлес салмағы көрсеткіш 51%-ға жетті. 4) Бүл кезеңде КСРО жыл сайын шеттен 3,8 млрд долларға азық-түлік сатып алып отырды 5)1970-1980 жылдары халықтың нақты табысы төмендеп кетті

4. 2000 жылдары Экономика

5. Мақсаты

5.1. Нарықтық құралдары арқылы жеке сектор басқарады мемлекеттік билік органдары мен әлеуметтік құрылымын экономикалық жағдайларға әсер етеді

6. Ерекшелектері

6.1. Нарықтық ұйымдардың басымдылығы

6.2. Антимонополия

6.3. Мемлекет халықтың тұтынү қабілетті бақылайды

6.4. Нарықтық еркіндігі

6.5. Жартылай жекеменшілік,жартылай мемлекеттік жүйесі

7. әлсіз жақтар

7.1. 2009 жылы Халықаралық Валюта Фонды Қазақстан экономика тұрақты емес деп анықтады

7.2. 2013 жылы ЖІӨ өсуі төмендеуді бастады - әлемдік макроэконoмиканың әлсізуі себебінен

7.3. 2014 жылы - девальвация

7.4. басқа валюталарға тәуелді (доллар, рубль)

7.5. шикізат өндіретін өндірісі басым алады

8. Жақтары

9. түрі

9.1. АРАЛАС