Ayran hikayesi ana karakteri "HASAN"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ayran hikayesi ana karakteri "HASAN" by Mind Map: Ayran hikayesi ana karakteri "HASAN"

1. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir köy insanı

1.1. Fakir

1.2. Olanaksızlıklar içinde

1.3. İyi niyetli

2. Sorumluluk sahibi

2.1. Evin geçimini sağlıyor

2.2. Kardeşlerine bakıyor

3. Becerikli

3.1. Keçi besliyor

3.2. Yoğurt mayalıyor

3.2.1. Destinations

4. Yalnız

4.1. Annesi tarafından neredeyse terk edilmiş

4.2. İçe dönük

4.3. Hayatın yükü omuzlarında

4.4. Korkuyor

5. Küçük, fakir bir çocuk

5.1. Zayıf

5.2. Çelimsiz

6. Destinations