Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Duurzame Energie by Mind Map: Duurzame Energie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Duurzame Energie

Hoe hard is duurzame energie nodig?

Investering vs opbrengst

Subsidies

Nadelen (vs voordelen?)

Schaalniveaus

Per huishouden

Op regionaal niveau

Landelijk

Wereldwijd/mondiaal

Hoofdvragen

Is algehele invoering van duurzame energie mogelijk?

Wat zijn de (positieve, dan wel negatieve) gevolgen van het algemeen invoeren van duurzame energie?

Is duurzame energie wel duurzaam?, Hoe duurzaam is duurzaam?

Wat is het economische effect van invoering van duurzame energie in Nederland?

Subsidiering

Wetgeving

Waarom en effectiviteit duurzame energie

Verschillende soorten duurzame energie vergelijken

Welke soorten zijn er?

Welke soort is het meest effectief? Qua kosten of qua mileuaspect

Haalbaarheid, Financien, Bereidheid, Techniek

Beperken

Nederland, Concurrentieposistie tov andere landen, Loopt Nederland achter?

Deelvragen

Wat is duurzame energie?, Wanneer is energie duurzaam?, Welke soorten zijn er, en hoe haalbaar zijn deze?, Wie betaald deze kosten?, Overheidssubsidies?, Wat kost de invoering van elke van de hiervoor genoemde soorten duurzame energie?

Wat kost de invoering van duurzame energie?

Hoe veel kan er bespaard worden door duurzame energie in te voeren?, Diverse schaalniveau's, Bedrijen, Consumenten/huishouden, Overheid, Landelijk, Per energiesoort?

Loopt nederland achter, en zo ja, wat zijn de gevolgen daar van?

concurentiepositie

cbsinuwbuurt