SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. ILMU PENGETAHUAN

1.1. Berkaitan dengan peintah menuntut ilmu. Daripada al-Quran umat Islam telah mengembangkan ilmu-ilmu tradisi seperti tafsir, hadis dan fiqah serta ilmu-ilmu moden

2. EKONOMI

2.1. Memperkenalkan sistem ekonomi yang berteraskan keadilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan

3. POLITIK

3.1. Memperkenalkan suatu sistem pemerintahan yang menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kuasa dan kepimpinan politik adalah amanah

4. KESENIAN

4.1. Al-Quran membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan seni , termasuklah seni bahasa dan tulisan, kesusasteraan, seni bina dan seni ukur, seni muzik dan lagu

5. AKIDAH TAUHID

5.1. Islam telah membebaskan manusia daripada bentuk perhambaan dan menyembahan sesama makhluk kepada pengabadian dan penyembahan kepada Allah swt

6. SOSIAL

6.1. Memperkenalkan prinsip sosial yang berteraskan keadilan, persamaan , kehormatan dan kemuliaan insan