7. Kultūra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
7. Kultūra by Mind Map: 7. Kultūra

1. 7.2. radošās industrijas - svarīga mūsu konkurētspējas sastāvdaļa

2. 7.3. valsts finansējums kultūrai jāpalielina

3. 7.4. katrs kultūrā investēts 1 lats ienes 3

3.1. 7.4.1. radošo industriju atbalsts

3.1.1. caur nodokļu atvieglojumiem

3.1.2. piesaistot starptautiskus speciālistus

3.1.2.1. tādējādi paaugstinot konkurētspēju

3.2. 7.4.2. valsts finansējums vakancēm radošajās industrijās

4. 7.5. Kultūrkapitāla fonds jāatjauno, akcīzes nodokļa daļa

4.1. 7.5.1. Finansējuma piešķiršanas komisijām jābūt starptautiskām

5. 7.6. Valstij gadā jāfinansē vismaz 1 pilnmetrāžas filma bērniem

5.1. 7.6.1. Tas pats (1 izrāde gadā) arī operā un valsts finansētos teātros

6. 7.7. Jāpieņem jauns likums par Autortiesībām

6.1. Latvijai jāpievienojas Creative Commons licencei

7. 7.8. Jālikvidē AKKA/LAA monopols autortiesību jomā

8. 7.9. Datiem par autortiesību obligāto nodevu sadali jābūt publiski pieejamiem internetā

9. 7.10. Dziesmu svētki un to attīstība jāfinansē no valsts budžeta

9.1. 7.10.1. Dziesmu svētku likumā jāatjauno mērķdotācija Dziesmu svētku atbalstam