Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

7. Kultūra by Mind Map: 7. Kultūra
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

7. Kultūra

7.2. radošās industrijas - svarīga mūsu konkurētspējas sastāvdaļa

7.3. valsts finansējums kultūrai jāpalielina

7.4. katrs kultūrā investēts 1 lats ienes 3

7.4.1. radošo industriju atbalsts

7.4.2. valsts finansējums vakancēm radošajās industrijās

7.5. Kultūrkapitāla fonds jāatjauno, akcīzes nodokļa daļa

7.5.1. Finansējuma piešķiršanas komisijām jābūt starptautiskām

7.6. Valstij gadā jāfinansē vismaz 1 pilnmetrāžas filma bērniem

7.6.1. Tas pats (1 izrāde gadā) arī operā un valsts finansētos teātros

7.7. Jāpieņem jauns likums par Autortiesībām

Latvijai jāpievienojas Creative Commons licencei

7.8. Jālikvidē AKKA/LAA monopols autortiesību jomā

7.9. Datiem par autortiesību obligāto nodevu sadali jābūt publiski pieejamiem internetā

7.10. Dziesmu svētki un to attīstība jāfinansē no valsts budžeta

7.10.1. Dziesmu svētku likumā jāatjauno mērķdotācija Dziesmu svētku atbalstam