Освітня інтеграція в сучасному світі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Освітня інтеграція в сучасному світі by Mind Map: Освітня інтеграція в  сучасному світі

1. Самостійні завдання

1.1. Завдання для самостійної роботи до модулю 1

1.2. Завдання для самостійної роботи до модулю 2

2. Робоча навчальна програма курсу

3. Критерії оцінювання

4. Література

5. Змістовий модуль 1 "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

5.1. Лекції

5.1.1. Освітня інтеграція: генезис науково-теоретичних підходів до проблеми інтегрування осіб з особливими освітніми потребами (ООП) в загальноосвітній простір

5.1.2. Освітня інтеграція: понятійно-термінологічні визначення, переваги, існуючі виклики

5.1.3. Розвиток освітньої інтеграції за кордоном та в Україні

5.1.4. Міжнародне та національне законодавство у сфері навчання і виховання дітей з ООП в загальноосвітньому просторі (в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти)

5.2. Семінарські заняття

5.2.1. Генезис науково-теоретичних підходів до проблеми інтегрування дітей з ООП в загальноосвітній простір

5.2.2. Інклюзивна освіта в розвинених країнах світу та країнах пострадянського простору

5.2.3. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі інклюзивної освіти

6. Змістовий модуль 2 "ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ФОРМА ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

6.1. Лекції

6.1.1. Інклюзивна освіта як основна інноваційна тенденція в модернізації сучасної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку

6.1.2. Доступність і концепція універсального дизайну як важливі умови забезпечення інклюзивної освіти

6.1.3. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

6.1.4. Основні завдання, ролі та функції асистента вчителя в класі з інклюзивною формою навчання

6.2. Семінарські заняття

6.2.1. Інклюзивна освіта: сутність, досвід, ризики

6.2.2. Корекційно-педагогічний супровід інклюзивного навчання

6.2.3. Роль асистента вчителя в забезпеченні навчальних та інших потреб учнів