Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Arbetsplats 2.0 by Mind Map: Arbetsplats 2.0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Arbetsplats 2.0

Självservice-portal

Paketering

Bärbara datorplattform

Trådlösa nät

Mötesplatsen

Projektorer

Mötesrumsstandard

Klassrumsstandard

Insidan

Utskrifter/Scanning

Utskriftspooler

Pull-printig (SafeCom?)

Dokumenthantering

Metakatalog

Självservice lösenord

Kort-inloggning

Ökad säkerhet (2-faktor inloggning)

Samma kort för dator som för dörrar, självservice, m.m.

SITHS-kort?

Virtualisering

Konsolidering

Grön IT

Fail-over/Disaster recovery

Grön IT

Strömsparlägen

Stänga av datorer

Tjänstekatalog

Office Communicator

Närvaro

Chat

1-1 video

Multi-part

Extern kommunikation

Mobiltelefon

Windows Mobile

iPhone

Active Sync?

Digital arkivering

Automatinstallation

Windows 7

Baskonfiguration

Office 2010

Hyrd datorabetsplats

Enterprise avtal

Fjärranslutning

VPN

Fjärrskrivbord (Citrix)

Webaccess

Direct Access

E-post

Exchange

Kopplingar till telefonisystem

Videokonferensstudio