Arbetsplats 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arbetsplats 2.0 by Mind Map: Arbetsplats 2.0

1. Självservice-portal

1.1. Paketering

1.1.1. MSI

1.1.2. APP-V

2. Bärbara datorplattform

3. Trådlösa nät

4. Mötesplatsen

5. Projektorer

5.1. Mötesrumsstandard

5.2. Klassrumsstandard

6. Insidan

7. Utskrifter/Scanning

7.1. Utskriftspooler

7.2. Pull-printig (SafeCom?)

8. Dokumenthantering

9. Metakatalog

9.1. Självservice lösenord

10. Kort-inloggning

10.1. Ökad säkerhet (2-faktor inloggning)

10.2. Samma kort för dator som för dörrar, självservice, m.m.

10.3. SITHS-kort?

11. Virtualisering

11.1. Konsolidering

11.2. Grön IT

11.3. Fail-over/Disaster recovery

12. Grön IT

12.1. Strömsparlägen

12.2. Stänga av datorer

13. Tjänstekatalog

14. Office Communicator

14.1. Närvaro

14.2. Chat

14.3. 1-1 video

14.4. Multi-part

14.5. Extern kommunikation

15. Mobiltelefon

15.1. Windows Mobile

15.2. iPhone

15.3. Active Sync?

16. Digital arkivering

17. Automatinstallation

17.1. Windows 7

17.1.1. Administrerad

17.1.2. Självadministrerad

18. Baskonfiguration

18.1. Office 2010

19. Hyrd datorabetsplats

20. Enterprise avtal

21. Fjärranslutning

21.1. VPN

21.2. Fjärrskrivbord (Citrix)

21.3. Webaccess

21.4. Direct Access

22. E-post

22.1. Exchange

22.1.1. Läsa upp mail/talsynts

22.2. Kopplingar till telefonisystem

23. Videokonferensstudio