Miten sosiaalinen media toimii hanketyössä? Esimerkkejä, kysymyksiä.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Miten sosiaalinen media toimii hanketyössä? Esimerkkejä, kysymyksiä. by Mind Map: Miten sosiaalinen media toimii hanketyössä? Esimerkkejä, kysymyksiä.

1. Hankehallinnointi

2. Verkostoituminen

3. Tilaisuudet, tapahtumat

4. Tiedotus hankkeesta ulospäin

5. Hankkeen sisäinen viestintä

6. Hankkeen vetäjän työ