Miten sosiaalinen media toimii hanketyössä? Esimerkkejä, kysymyksiä.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Miten sosiaalinen media toimii hanketyössä? Esimerkkejä, kysymyksiä. by Mind Map: Miten sosiaalinen media toimii hanketyössä? Esimerkkejä, kysymyksiä.

1. Hankehallinnointi

2. Tiedotus hankkeesta ulospäin

3. Hankkeen sisäinen viestintä

4. Verkostoituminen

5. Hankkeen vetäjän työ

6. Tilaisuudet, tapahtumat