Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DUYU ORGANLARI by Mind Map: DUYU ORGANLARI

1. Göz

1.1. Gözün Bölümleri

1.1.1. Sert Tabaka (Göz Akı)

1.1.1.1. Saydam Tabaka (Kornea)

1.1.2. Damar Tabaka

1.1.2.1. İris

1.1.2.2. Göz Bebeği

1.1.3. Ağ Tabaka (Retina)

1.1.3.1. Sarı Benek (Sarı Leke)

1.1.3.2. Kör Nokta

1.1.3.3. Göz Merceği (Lens)

1.2. Göz Uyumu

1.3. Gözün Yardımcı Organları (Bölümleri)

1.3.1. Göz Kapakları

1.3.2. Kaşlar

1.3.3. Kirpikler

1.3.4. Gözyaşı Bezleri

1.3.5. Göz Kasları

1.3.6. Yağ (Çapak) Bezleri

1.4. Görme Olayı

1.5. Göz Kusurları ve Göz Hastalıkları

1.5.1. Miyopluk

1.5.2. Hipermetropluk

1.5.3. Astigmatlık

1.5.4. Presbitlik

1.5.5. Katarakt

1.5.6. Şaşılık

1.5.7. Renk Körlüğü (Daltonizm)

2. Kulak

2.1. Kulağın Bölümleri

2.1.1. Dış Kulak

2.1.2. Orta Kulak

2.1.3. İç Kulak

2.2. İşitme Olayı

2.3. Kulak Sağlığı ve Korunması

2.4. İşitme Bozuklukları

3. Burun

3.1. Koku Alma Olayı

3.2. Burun Sağlığı ve Korunması

4. Dil

4.1. Tat Alma Olayı

4.2. Tat Alma ve Koku Alma Arasındaki İlişki

5. Deri

5.1. Derinin Kısımları

5.1.1. Üst Deri (Epidermis = Ekdoderm)

5.1.1.1. Korun Tabakası

5.1.1.2. Malpighi Tabakası

5.1.2. Alt Deri (Dermis = Endoderm)

5.2. Dokunma (Hissetme) Olayının Gerçekleşmesi

5.3. Derinin Görevleri