Kärnkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kärnkraft by Mind Map: Kärnkraft

1. Miljöpåverkan

1.1. Så länge kärnkraften fungerar har den en låg påverkan på miljön, den har låga koldioxidutsläpp. Men om ett kärnkraftverk går sönder kan det leda till mycket allvarliga konsekvenser om radioaktiv strålning läcker ut. källa; greenpeace (de påstår sig vara opartiska) och vattenfall

2. Förseelseandel av samhällets energi

2.1. År 2012 stod kärnkraften för ca. 25 % av eu's elförsörjning. Den har minskat då den på 90-talet stod för ca. 30%. källa: vattenfall

3. framtidsplaner för kärnkraften

3.1. så som kärnkraften ser ut idag så är det inte riktigt bra framtidsmässigt, avfallet från dagens kärnkraftverk oskadliggörs inte förens efter 100 000 år och det är problematiskt. MEN vi är på väg mot fjärde generationens reaktorer som bygger på att man kan återanvända kärnbränslet gång på gång och i slutändan oskadliggörs det efter 1000 år. Källa: ny teknik

4. kostnader

4.1. Kärnkraften har förhållandevis låg produktionskostnad (källa: Svensk energi) år 2014 kostade en KWh 25-42 öre att producera.

5. övrigt

5.1. Ett kärnkraftverk kan vara i bruk i minst 40 år med bra underhåll och utbyte av de väsentliga delarna skulle det tekniskt sett kunna vara i drift ännu längre. Källa: ksu

5.2. Kärnkraften är utöver vattenkraften den största och viktigaste energiresursen vi har. källa: svensk energi

6. så mycket el bistår kärnkraften med

6.1. år 2014 stod kärnkraften för 62,2 TWh i Sverige, kärnkraften består ofta med ungefär hälften av Sveriges elproduktion.

7. Elframställning

7.1. Kärnkraft går ut på att man klyver tunga atomer (Uran) som frigör stora mängder energi som får vatten att koka. Vattnet som i sin tur bildar ånga driver runt en turbin som är kopplad till en generator. Källa: strålskyddsmyndigheten och wikipedia.

8. Mycket diskussioner kring kärnkraft

8.1. Många anser att riskerna som finns med kärnkraften är alldeles för stora och vill därmed stänga ned kärnkraften, men minst lika många tycker att innan vi överväger att stänga ned kärnkraften så bör vi hitta ett annat alternativ som ersätter den energi kärnkraften bistår med.