Vattenkraft

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vattenkraft by Mind Map: Vattenkraft

1. Miljöpåverkan

1.1. Vattenkraften har både för- och nackdelar sett ur miljösynpunkt. Vattenkraften kräver inget fossilt bränsle och den försurar ej skog och mark, detta är naturilgtvis bra. Källa: e.on

1.2. Vattenkraften har annat än bara fördelar mot miljön, vid uppbyggnad rubbas stora delar av våra älvar när omfattande ombyggnationer görs av vattenvägen. Detta har lett till problem för laxar och övriga fiskar att ''vandra'' uppför älven när vattenkraftverkens dammar hindrar dem. källa: svt

2. Effektivitet och distribution

2.1. När man ska transportera elen en längre sträcka transformerar man upp spänningen för att minska förlusten.

2.2. Vanligaste sättet att transportera el på är i luftledningar som går ovan marken fäst i så kallade elstolpar.

2.3. Det finns risker med att transportera el. Om en ledning faller ned kan det innebära fara om någon går i närheten. Även strömledande föremål som kommer i närheten av ledningar kan orsaka strömavbrott och personskada. En annan fara är arbeten som utförs vid järnväg då man arbetar mycket nära ledningar med högspänning.

2.4. Källa: msb

3. Så fungerar vattenkraft

3.1. Vattenkraften bygger på att vatten som samlats upp i dammar släpps genom turbiner som därmed roterar och är kopplade till generatorer. Vattnet samlas i dammar ovanför turbinerna för att man ska ha möjlighet att justera vattenflödet beroende på hur stor efterfrågan av el är. källa: har vart på guidad tur, porjus gamla kraftstaion

4. En av Sveriges viktigaste energikällor

4.1. Vattenkraften förser ca. 45% av Sverige med el. källa: e.on

5. Övrigt

5.1. Det största vattenkraftverket i Sverige är Harsprånget.

5.2. I Sverige förbrukar vi ca. 135 TWh per år.

5.3. Källa: msb

6. Kostnader

6.1. Största kostnaden för ett vattenkraftverk är byggnadskostnaden, de första åren efter ett vattenkraftverk har byggts upp är de mest kostsamma.

6.2. Ett vattenkraftverks driftkostnader är relativt låga, en turbin håller generellt i 40-60 år.

6.3. Vattenkraften kostar oftast mellan 25-40 öre KWh/h beroende på räntan.

6.4. Källa: kth

7. Risker vid uppbyggnad/rep.

7.1. Riskerna när man ska reparera något i ett vattenkraftverk inom turbiner eller högspänningsområden kan vara mycket stora, dock har man bättre säkerhetstänkande nu än för 60 år sedan. Olyckor såsom att man fastnar under vattnet vid rep. av turbiner kan förekomma, även att man dras med i turbinströmmen är ett scenario. Om något inom transformationsstationen eller ledningar behöver åtgärdas så bör man utreda riskerna innan åtgärderna tas vis eftersom det rör sig om stora mängder ström och höga spänningar. Källa: Guidad tur gamla porjus, google och vad jag lärt mig.

8. Risker vid elframstäning

8.1. Riskerna vid själva framställningen är inte särskilt många eller stora. De flesta riskerna är vid reparationer. källa: guidad tur gamla porjus