Kärnkraftverk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kärnkraftverk by Mind Map: Kärnkraftverk

1. Placering

1.1. Ofta väljer man att placera kärnkraftverk nära havet, så att havsvatten kan användas till att kyla ner ifall det skulle hända en olycka. Det skapas radioaktiva ämnen av att hålla på med kärnkraft och det är farligt. Men kärnkraftverk kan även placeras runt omkring oss. Eftersom kärnkraftverk är väldigt dyrt så finns de för det mesta i industriländer.

2. Kostnad

2.1. Det kostar 20 öre/kWh. Idag står kärnkraften för ca hälften för all el som används i Sverige. Kärnkraft är en betydande energikälla för oss. Kärnkraftverk är dock det dyraste av alla kraftverk som finns. Att bygga ett kärnkraftverk är oftast mycket dyrt. Ett kärnkraftverk kostade 20 miljarder kronor att bygga.

3. Miljö

3.1. Kärnkraftsproducerad el ger i princip inga utsläpp till atmosfären. Dock krävs det mycket ansvar för de som jobbar på kärnkraftverk och bildar kärnkraft, för det är mycket strålning i det och om man andas in luften så kan man få farliga sjukdomar ex. lungcancer. Det som då påverkar miljön är bränslet '' uran ''.

4. Antal kraftverk

4.1. I Sverige har vi 3 aktiva kärnkraftverk, Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

5. Tekniken/funktion

5.1. det skapas Värmensom när atomkärnor klyvs, och det omvandlas då till el. Denna teknik kallas för fission eller kärnklyvning. Sedan används värmen som uppstår till att hetta upp vatten, vattenångan som uppstår när man gör detta driver sig igenom en turbin som skapar el och omvandlar rörelse energin som uppstår och då blir det elektricitet.

6. Nackdelar/fördelar

6.1. Nackdelar: De radio aktiva ämnena som kan orsaka sjukdomar. Fördelar: Effektivt att tillverka.

7. risker

7.1. Riskerna med kärnkraftverk är att människorna som jobbar inom kärnkraftverk kan orsakas av strålning och andra sjukdomar.