Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IT buf-ubf by Mind Map: IT buf-ubf
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IT buf-ubf

lärare

En förvaltning

Styrkor med dagens sätt att arbeta med IT-frågor?

Svagheter med dagens sätt att arbeta med IT-frågor?

Grundläggande behov avseende IT-stöd

Vid problem med teknik, mjukvara

Utrustning i klassrummet

Skolplattformen

räcker min kompetens?

Hur handskas ledningen med IT-frågorna?

tekniker

Central drift ok

bärbara till alla

viktigast

problem

offert

"installationspaket"

Om halvlåsta datorer med central drift