Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IT buf-ubf by Mind Map: IT buf-ubf
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IT buf-ubf

lärare

En förvaltning

Kommer det att påverka dig alls?, finns det skillnad i behov grund- gymnasieskola?, Vilka?

Styrkor med dagens sätt att arbeta med IT-frågor?

Svagheter med dagens sätt att arbeta med IT-frågor?

Grundläggande behov avseende IT-stöd

planering

undervisning

uppföljning

hur använder vi it idag, Vad vill vi göra, Var hittar vi bra exempel

framtiden??

Vid problem med teknik, mjukvara

hur snabbt behöver jag hjälp?

Hur viktigt är det?

Hur ska hjälpen förmedlas

Utrustning i klassrummet

vad är standard?

vad behöver jag?

Skolplattformen

Vad fungerar bra??

Vad saknar jag?

Behövs andra pedagogiska verktyg?

räcker min kompetens?

Om utbildningsbehov

vilka?

Hur handskas ledningen med IT-frågorna?

tekniker

Central drift ok

förenklar i mycket

medveten om säkerhetsrisker

bärbara till alla

var förvara?, övervakning

el

möblering salar

vinst, alla salar datasalar, strul datasalar, möss, tangentbord, sladdar, Personligt ansvar, Ex EP - SP

installera ht10, ca 125

viktigast

personlig service till alla

problem

policy, vad får vi betala

vilja

offert

i moduler

inte låsa allt i en påse

"installationspaket"

Om halvlåsta datorer med central drift  

flera olika

olika behov