Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT buf-ubf by Mind Map: IT buf-ubf

1. lärare

1.1. En förvaltning

1.1.1. Kommer det att påverka dig alls?

1.1.1.1. finns det skillnad i behov grund- gymnasieskola?

1.1.1.2. Vilka?

1.2. Styrkor med dagens sätt att arbeta med IT-frågor?

1.3. Svagheter med dagens sätt att arbeta med IT-frågor?

1.4. Grundläggande behov avseende IT-stöd

1.4.1. planering

1.4.2. undervisning

1.4.3. uppföljning

1.4.4. hur använder vi it idag

1.4.4.1. Vad vill vi göra

1.4.4.2. Var hittar vi bra exempel

1.4.5. framtiden??

1.5. Vid problem med teknik, mjukvara

1.5.1. hur snabbt behöver jag hjälp?

1.5.2. Hur viktigt är det?

1.5.3. Hur ska hjälpen förmedlas

1.6. Utrustning i klassrummet

1.6.1. vad är standard?

1.6.2. vad behöver jag?

1.7. Skolplattformen

1.7.1. Vad fungerar bra??

1.7.2. Vad saknar jag?

1.7.3. Behövs andra pedagogiska verktyg?

1.8. räcker min kompetens?

1.8.1. Om utbildningsbehov

1.8.2. vilka?

1.9. Hur handskas ledningen med IT-frågorna?

2. tekniker

2.1. Central drift ok

2.1.1. förenklar i mycket

2.1.2. medveten om säkerhetsrisker

2.2. bärbara till alla

2.2.1. var förvara?

2.2.1.1. övervakning

2.2.2. el

2.2.3. möblering salar

2.2.4. vinst

2.2.4.1. alla salar datasalar

2.2.4.2. strul datasalar

2.2.4.2.1. möss

2.2.4.2.2. tangentbord

2.2.4.2.3. sladdar

2.2.4.3. Personligt ansvar

2.2.4.3.1. Ex EP - SP

2.2.5. installera ht10

2.2.5.1. ca 125

2.3. viktigast

2.3.1. personlig service till alla

2.4. problem

2.4.1. policy

2.4.1.1. vad får vi betala

2.4.2. vilja

2.5. offert

2.5.1. i moduler

2.5.2. inte låsa allt i en påse

2.6. "installationspaket"

2.6.1. flera olika

2.6.2. olika behov