Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатика by Mind Map: Інформатика

1. Інформація. Інформаційні процеси Урок.

1.1. Цінність інформації -- це здатність її забезпечити необхідними умовами для досягнення поставленої мети.

1.2. Достовірність інформації -- це здатність її об'єктивно відображати процеси та явища, що відбуваються в навколишньому світі. Зазвичай достовірною вважають насамперед інформацію, яка несе у собі безпомилкові та істинні дані, зміст яких неможливо оскаржити або заперечити.

1.3. Актуальність інформації -- це здатність її характеризувати поточну ситуацію.

1.4. Оперативність інформації -- це відповідність її збороу та опрацювання зміні стану.

1.5. Ідентичність інформації -- це відповідність стану об'єкта, тобто спроможність повністю описувати стан об'єкта.

1.6. Недоступність (конфіденційність) інформації -- це захищеність від несанкціонованого доступу.

1.6.1. інформація -- це сукупність знань про навколишній світ; повідомлення -- це сукупність знаків, що відображають ту або іншу інформацію; (комп'ютерні) дані -- це інформація, подана у формі, прийнятній для зберігання, передавання й опрацювання за допомогою комп`ютера. Приклади інформації та її джерел

1.7. Суспільна природа інформації -- джерелом інформації є пізнавальна діяльність людей, суспільства.

1.8. Мовна природа інформації -- інформацію виражають за допомогою мови: або природної, що використовують у повсякденному житті для висловлення думок і спілкування між людьми; або штучною, створеною людьми з певною метою (наприклад, нотна грамота, мова математичної символіки, алгоритмічна мова тощо).

1.9. Дискретність інформації означає таке: засобами висловлювання є слова, речення, уривки тексту, а щодо змісту -- поняття, висловлювання, описання фактів, гіпотези, теорії, закони тощо.

1.10. Старіння інформації -- втрата достовірності внаслідок змін і появи нової інформації.

1.11. Розсіювання інформації -- існування її у багатьох джерелах.

2. Як створити карту знань?

2.1. Основні принципи створення карт знань:

2.1.1. об'єкт уваги (вивчення) сфокусовано в центральному образі;

2.1.2. основні теми і ідеї, пов'язані з об'єктом уваги, розходяться від центрального образу у вигляді ідей;

2.1.3. гілки пояснено й позначено ключовими образами і словами;

2.1.4. ідеї наступного порядку (рівня) також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок і так далі;

2.1.5. гілки формують зв'язану вузлову структуру (систему).

3. Текстовий редактор Word. Створення документу.

3.1. Найпоширеніші формати файлів текстових документів:

3.2. .txt - у файлі зберігаються тільки текст з розбиттям на абзаци і без форматування.

3.3. .doc - у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей.

3.4. .rtf -- у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об'єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.

3.5. Microsoft Word 2013