Johtamisjärjestelmä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Johtamisjärjestelmä by Mind Map: Johtamisjärjestelmä

1. KT-keskuksen johtoryhmä, muodostuu paikallisjohtoryhmien edustajista, kokoontuu kaksi kertaa vuodessa

2. KT-keskuksen johtotiimi, kokoontuu kerran kuukaudessa

3. Paikallisyksikön johtoryhmä, kokoontuu kerran viikossa, mukana johdon, opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus

3.1. Opettajainkokous

3.2. Henkilöstökokous