Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Johtamisjärjestelmä by Mind Map: Johtamisjärjestelmä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Johtamisjärjestelmä

KT-keskuksen johtoryhmä, muodostuu paikallisjohtoryhmien edustajista, kokoontuu kaksi kertaa vuodessa

KT-keskuksen johtotiimi, kokoontuu kerran kuukaudessa

Paikallisyksikön johtoryhmä, kokoontuu kerran viikossa, mukana johdon, opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus

Opettajainkokous

Henkilöstökokous