Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Johtamisjärjestelmä by Mind Map: Johtamisjärjestelmä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Johtamisjärjestelmä

KT-keskuksen johtoryhmä, muodostuu paikallisjohtoryhmien edustajista, kokoontuu kaksi kertaa vuodessa

KT-keskuksen johtotiimi, kokoontuu kerran kuukaudessa

Paikallisyksikön johtoryhmä, kokoontuu kerran viikossa, mukana johdon, opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus

Opettajainkokous

Henkilöstökokous