Міждисциплінарний супровід дитини з ООП в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Міждисциплінарний супровід дитини з ООП в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Міждисциплінарний супровід дитини з ООП в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Вчитель

1.1. Складання планів уроків та проведення їх

1.2. Контролювання навчання учнів та надання допомоги їм

1.3. Надання матеріалів уроку асистентові вчителя

2. Асистент вчителя

2.1. Систематичне вивчення можливостей та потреб дитини, оцінювання динаміки її розвитку

2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

2.2.1. застосування під час уроку (навчального процесу загалом) системи додаткових заходів, спрямованих на опанування навчального матеріалу

2.2.2. забезпечення індивідуального підходу під час уроків та позакласних заходів

2.2.3. проведення додаткових занять з учнями, які мають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу

2.3. Співпраця з вчителем

2.3.1. планування навчальних занять

2.3.2. обговорення необхідних адаптацій/модифікацій

2.4. Співпраця з батьками

2.4.1. надання інформації про дитину

2.4.2. постійне спілкування з ними

2.4.3. залучення до роботи та реалізації індивідуальної Програми розвитку

3. Психолог

3.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

3.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

3.1.2. надання до програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження

3.1.3. надання до Програми рекомендацій щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховного процесу

3.2. Консультування педагогів

3.2.1. щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи

3.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

3.3.1. розробка і реалізація програм з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування міфів та стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної термінології

3.3.1.1. проведення тренінгових занять

3.3.1.2. проведення лекторіїв

3.3.1.3. проведення семінарів

3.3.1.4. проведення консиліумів

3.3.1.5. проведення виступів тощо

4. Корекційний педагог (логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, аутолог)

4.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

4.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

4.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку

4.1.3. надання до Програми рекомендацій щодо врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі

4.2. Консультування педагогів

4.2.1. щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних та третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи

4.2.2. щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання, навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу заняття, чергування видів діяльності) та дидактичних матеріалів

5. Соціальний педагог

5.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

5.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

5.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини

5.1.3. надання до Програми рекомендацій щодо врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

5.2. Консультування педагогів

5.2.1. щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини

5.2.2. щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини

5.2.3. щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації

5.2.4. щодо використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі

5.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

5.3.1. про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі

5.3.2. про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини

6. ПМПК

6.1. Підготовка витягу протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

6.2. Участь у складанні індивідуальної Програми розвитку

6.3. Проведення обстеження дітей

6.4. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

6.5. Надання консультаційно-методичної допомоги