อบรมการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อบรมการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1 by Mind Map: อบรมการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1

1. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

1.1. กฏของโอห์ม วงจรอนุกรม ขนาน ผสม

1.2. ใบงาน การต่อวงจรอนุกรม ขนาน ผสม

2. เครื่องมือวัดเบื้องต้น

2.1. การใช้มิเตอร์เบื้องต้น

2.2. ใบงานการวัดDC โวลต์มิเตอร์, ACโวลต์มิเตอร์,แอมป์มิเตอร์

2.3. ใบงานการวัด ความต้านทาน โอห์มมิเตอร์

3. การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ

3.1. สัญลักษณ์และอุกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

3.2. ขนาดสายไไฟ้าและอุปกรณืป้องกัน

3.3. การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 3 เฟส

3.3.1. ใบงาน1การเขียนวงจรควบคุบด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์

3.3.2. ใบงาน2การตรวจเช็คสวิทช์ปุ่มกด ด้วยมัลติมิเตอร์

3.3.3. ใบงาน3การตรวจเช็คแมกเนติคอนแทคเตอร์ ด้วยมัลติมิเตอร์

3.3.4. ใบงาน4การตรวจเช็คโอเวอร์โหลดรีเลย์ ด้วยมัลติมิเตอร์

3.3.5. ใบงาน5การต่อวงจรควบคุบด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์