verkko-oppimisen asiantuntijuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
verkko-oppimisen asiantuntijuus by Mind Map: verkko-oppimisen asiantuntijuus

1. pedagoginen asiantuntijuus

1.1. verkko-oppimisprosessin hallinta

1.2. ohjausprosessin hallinta verkossa

1.2.1. välineiden valinta

1.2.1.1. sosiaalinen media

1.2.1.2. oppimis alustoiden hallinta

1.2.2. tehtävien soveltuminen verkkoon

1.2.3. koko prosessin hallinta

1.2.4. ohjausmenetelmien valinta

1.2.5. New node

1.3. oppimisprosessien teoreettinen ja menetelmällinen hallinta

2. tekninen asiantuntijuus

2.1. teknisten välineidenhallinta

2.1.1. oikean välineen valinta käyttötarpeen mukaan khderyhmä huomioiden

2.2. sosiaalisen median välineet

2.2.1. etherpad

2.2.1.1. yhteisöllinen reaaliaikainen yhteistyö

2.2.2. wiki

2.2.2.1. kirjoittaminen ryhmässä, tiedon rakentelu

2.2.3. blogi

2.2.3.1. päiväkirja, tiedonvälitys

2.3. uudet välineet ja niiden kehittäminen opetutkseen soveltuvaksi

2.3.1. ajantasalla pysyminen, jatkuva tiedonhankinta

3. yhteistyötaidot

3.1. verkostoituminen

3.1.1. verkostoituminen verkko-oppimisproesssissa

3.1.2. verkostoitumien muiden asiantuntijoiden kanssa verkko-opetuksen kehittämisessä

3.1.3. asiantuntijoiden hyödyntäminen verkkokursseilla

4. kehittämisvalmius ja kyky

4.1. tiedonhalu

4.2. uuden tiedon hakeminen

4.3. halu jakaa tietoa

4.4. halu kehittää verkko-oppimismenetelmiä ja välineitä