Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

verkko-oppimisen asiantuntijuus by Mind Map: verkko-oppimisen
asiantuntijuus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

verkko-oppimisen asiantuntijuus

pedagoginen asiantuntijuus

verkko-oppimisprosessin hallinta

ohjausprosessin hallinta verkossa

välineiden valinta, sosiaalinen media, oppimis alustoiden hallinta

tehtävien soveltuminen verkkoon

koko prosessin hallinta

ohjausmenetelmien valinta

New node

oppimisprosessien teoreettinen ja menetelmällinen hallinta

tekninen asiantuntijuus

teknisten välineidenhallinta

oikean välineen valinta käyttötarpeen mukaan khderyhmä huomioiden

sosiaalisen median välineet

etherpad, yhteisöllinen reaaliaikainen yhteistyö

wiki, kirjoittaminen ryhmässä, tiedon rakentelu

blogi, päiväkirja, tiedonvälitys

uudet välineet ja niiden kehittäminen opetutkseen soveltuvaksi

ajantasalla pysyminen, jatkuva tiedonhankinta

yhteistyötaidot

verkostoituminen

verkostoituminen verkko-oppimisproesssissa

verkostoitumien muiden asiantuntijoiden kanssa verkko-opetuksen kehittämisessä

asiantuntijoiden hyödyntäminen verkkokursseilla

kehittämisvalmius ja kyky

tiedonhalu

uuden tiedon hakeminen

halu jakaa tietoa

halu kehittää verkko-oppimismenetelmiä ja välineitä