Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

verkko-oppimisen asiantuntijuus by Mind Map: verkko-oppimisen asiantuntijuus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

verkko-oppimisen asiantuntijuus

pedagoginen asiantuntijuus

verkko-oppimisprosessin hallinta

ohjausprosessin hallinta verkossa

oppimisprosessien teoreettinen ja menetelmällinen hallinta

tekninen asiantuntijuus

teknisten välineidenhallinta

sosiaalisen median välineet

uudet välineet ja niiden kehittäminen opetutkseen soveltuvaksi

yhteistyötaidot

verkostoituminen

kehittämisvalmius ja kyky

tiedonhalu

uuden tiedon hakeminen

halu jakaa tietoa

halu kehittää verkko-oppimismenetelmiä ja välineitä