მართვის პორტალი

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
მართვის პორტალი by Mind Map: მართვის  პორტალი

1. პროექტები

1.1. ახლი პროექტის დამატება

1.2. ერთერთი პროექტი

1.2.1. მიმოხილვა

1.2.1.1. პროექტის წევრები და მონაწილეები

1.2.1.2. ახალი ქვეპროექტის დამატება

1.2.1.3. პროგრესის სტატისტიკა

1.2.2. აქტივობა/თაიმლაინ

1.2.3. კალენდარი

1.2.4. დოკუმენტები

1.2.5. ფორუმი მიმოწერა

1.2.6. პარამეტრები

1.2.6.1. სახელი

1.2.6.2. აღწერა

1.2.6.3. არის კომპანიის საჯარო პროექტი?

1.2.6.4. ყველას შეუძლია გაწევრიანება?

1.2.6.5. წევრების და მათი როლების მართვა

1.2.6.6. ვერსიების დანაყოფების შექმნა

1.2.6.7. კატეგორიების დანაყოფების შექმნა

1.2.7. ამოცანები

1.2.7.1. ახალი ამოცანების დამატება

1.2.7.1.1. მიმართულება

1.2.7.1.2. სახელი

1.2.7.1.3. აღწერა

1.2.7.1.4. სტატუსი

1.2.7.1.5. პრიორიტეტი

1.2.7.1.6. პასუხისმგებელი პირები

1.2.7.1.7. მაყურებელი პირები

1.2.7.1.8. კატეგორია

1.2.7.1.9. ვერსია

1.2.7.1.10. მიმაგრებული დოკუმენტი

1.2.7.1.11. მიმაგრება სხვა დავალებაზე

1.2.7.1.12. დაწყების თარიღი

1.2.7.1.13. დასრულების თარიღი

1.2.7.1.14. პროცენტულად შესრულებულია %

1.2.7.1.15. კომენტარები

2. ჩემი გვერდი

2.1. ჩემზე მომაგრებული ამოცანები

2.2. ღია ამოცანები

2.3. პრობლემები რომელსაჩ თვალყურს ვადევნებ

2.4. ახალი ამბები

2.5. კალენდარი

2.6. ჩემი კომპანიის თანამშრომლები

2.7. პირადი პარამეტრები

2.7.1. შეტყობინების ხერხები

2.7.2. ჩემი სამუშაო პროფილი

3. მომხმარებლები

4. კომპანიები

5. ახალი ამბები

6. ინვენტარი