Delta Platform

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Delta Platform by Mind Map: Delta Platform

1. Focusgroepen en diensten Deltaplatform

1.1. Lectorenplatform "Delta en Water Technologie”

1.1.1. Docent/onderzoekers

1.1.2. Studenten

1.1.3. Meerjarenprogrammering onderzoek

1.1.3.1. SIA Water Sprong

1.2. Kenniscentrum "Zilte Markten Benut"

1.3. MSc "Delta Management"

1.4. Associate Degree

2. Leden Deltaplatform

3. Werkterreinen Deltaplatform

3.1. Living Labs Nederland

3.1.1. LLab Wadlab

3.1.1.1. Pierenteelt

3.1.1.2. Holwerd aan Zee

3.1.1.3. Zilte teelten

3.1.1.4. Eems Dollard

3.1.1.5. Oliebestrijding

3.1.2. LLab Oosterschelde

3.1.2.1. Roggeplaat

3.1.3. LLab Delta Oost

3.1.3.1. Rivierklimaatpark IJsselpoort

3.1.3.2. UPSCALE H2020

3.1.4. LLab Selfsupporting River Systems (SSRS)

3.1.4.1. IJsselbienale

3.1.5. LLab Biobased IJsselmeer

3.1.5.1. Proefboerderij Wieringerwerf

3.1.5.2. Koopmanspolder

3.1.6. LLab Noardelike Fryske Walden

3.1.7. LLab Dynamic Dunelandscapes

3.2. Living Labs Indonesie

3.2.1. LLab Soerabaja

3.2.2. LLab Semarang

3.2.3. LLab Bandung

3.2.4. Llab Kalimantan

3.3. Living Labs Vietnam

3.3.1. LLab Mekong delta

4. Funding opportunities DP

4.1. CoE Water Technologie

4.2. CoE Delta Technologie

4.3. KCNL

4.4. CoE Water & Energie (i.o)

4.5. Interreg

4.6. NWO/SIA

4.7. H2020

4.8. Ministerie I&M/EZ

4.9. Provinciale middelen

5. Digitaal platform/interactieve website