Digitale medier i undervisningen Case: Studieturen til Paris

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digitale medier i undervisningen Case: Studieturen til Paris by Mind Map: Digitale medier i undervisningen Case: Studieturen til Paris

1. Øvelse 1

1.1. 1. Opret et netværk i Groups

1.2. 2. Tilmeld jer netværket

1.3. 3. Indret jeres personlige profil, som I ønsker

1.4. 4. Bliv ”venner” med hinanden

1.5. 5. Diskutér og planlæg studietur-forløbet (før, under, efter)

1.5.1. - hvad er formålet med turen?

1.5.2. - hvad er læringsmålene?

1.5.3. - hvordan skal eleverne forberede sig på turen?

1.5.4. - praktiske oplysninger

1.5.5. - hvordan samler I op på turen?

1.6. 6. Indret netværket

1.6.1. - velkomst til eleverne

1.6.2. - opgaver til eleverne

1.6.3. - opret evt. diskussionsfora

1.6.4. - opret evt. grupperum

1.6.5. - skriv evt. indlæg på jeres egen blog

2. Øvelse 2

2.1. 1. Find materialer om Paris fra andre brugere på forskellige delingstjenester. Fokuser på Avenue des Champs-Élysées. Forsøg at finde forskellige typer af materialer, der måtte appellere til forskellige elever.

2.2. 2. Læg materialerne (links eller embed) i Groups til eleverne.

2.3. 3. Find materialer, som I selv kan bruge til at lave en præsentation af Paris for eleverne (øvelse 3).

2.4. Steder, hvor I kan søge

2.4.1. YouTube

2.4.2. Flickr

2.4.3. Wikipedia

2.4.4. Google Earth

2.4.5. Slideshare

2.4.6. Google News

2.4.7. Weblogs (http://blogsearch.google.com)

2.4.8. Tripadvisor

2.4.9. iTunes University

3. Øvelse 3

3.1. 1. Benyt Google Docs til at samarbejde om udviklingen af en præsentation af Paris. Brug de materialer, I fandt i øvelse 2. Præsentationen skal bruges på andet seminar til at lave en videopræsentation (øvelse 4).

3.2. 2. Læg præsentationen (link eller embed) i Groups til eleverne.

3.3. 3. Bonusopgave: Samarbejd om udvikling af et mindmap i MindMeister til at brainstorme og danne overblik over studieturens indhold.

4. Øvelse 4

4.1. ...