SkillsFuture

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SkillsFuture by Mind Map: SkillsFuture

1. Menggalakkan pengiktirafan pekerja dan pembangunan kerjaya berdasarkan kemahiran setiap individu

2. SkillsFuture berpotensi meningkatkan nilai masyarakat Melayu/Islam dalam pembangunan ekonomi negara

3. kejayaan masa depan anda bergantung kepada lebih daripada kelayakan yang betul

3.1. Gerakan kebangsaan yang memberi peluang kapada rakyat Singapura untuk mencapai potensi mereka sepanjang hidup

4. dorongan untuk terus berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih cemerlang melalui pengetahuan,permohonan dan pengalaman

5. Apabila anda terus mengembangkan pengetahuan dan kemahiran yang relevan , masa depan anda terbuka luas kerana kemahiran anda adalah aset yang paling berharga.

6. Pelajar dapat merebut peluang untuk mengembangkan kerjaya anda dalam sektor pertumbuhan strategik dengan meningkatkan kemahiran pakar anda dengan S $ 5000 award kewangan .

7. Membangunkan sistem yang berkualiti tinggi

7.1. membolehkan anda untuk mengambil kesempatan daripada pelbagai peluang - untuk membantu anda merealisasikan aspirasi anda dan mencapai penguasaan kemahiran

7.2. memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju fasa pembangunan Singapura

8. Objektif

8.1. Memastikan rakyat Singapura membangunkan potensi sepenuhnya dalam kehidupan

9. Pekerja

9.1. guru

9.2. doktor

9.3. jururawat

9.4. Peguam

10. http://padlet.com/zamoney/j2fchvc8te0u

11. 4 teras utama

11.1. Menyokong pembelajaran sepanjang hayat

11.2. SkillsFuture memberi peluang kepada rakyat Singapura untuk memperkembangkan minat dalam kawasan industri.

11.3. Membuat keputusan yang baik terhadap pendidikan, kerjaya dan latihan

12. Pelajar boleh melanjutkan pelajarannya dengan menggunakan duit $500 yang diberi oleh kerajaan. Singapura. Selain itu, skills future boleh menolong seorang pelajar dengan meningkatkan kemahiran mereka.