Faktor-Faktor Pemangkin Nasionalisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faktor-Faktor Pemangkin Nasionalisme by Mind Map: Faktor-Faktor Pemangkin Nasionalisme

1. Kemunculan Mesin Cetak

1.1. sebarkan ilmu pengetahuan

1.2. sebarkan idea menentang penjajah

1.3. buku,majalah,akhbar dan kitab agama

2. Pengenalan Sistem Politik Barat

2.1. residen tadbir negeri

2.2. pembesar diberi pencen

2.3. amalan tradisi tercabar

2.4. maruah jatuh

3. Perkembangan Sistem Pendidikan

3.1. Sistem Pendidikan Inggeris

3.2. sekolah vernakular

3.3. lahir intelek Melayu

3.4. mampu berfikir tentang kemajuan bangsa

4. Kesedaran Politik Serantau

4.1. kesedaran politik Indonesia

4.2. penerimaan unsur gerakan nasionalisme

5. Dasar British

5.1. galak orang asing ke Tanah Melayu

5.2. persaingan dengan penduduk tempatan

5.3. imigran kuasai ekonomi

5.4. orang Melayu

5.4.1. kekal dengan pertanian tradisonal

5.5. British membuka bandar baru

5.6. Melayu masih di kampung

5.7. jurang ekonomi berlaku

6. Pendudukan Jepun

6.1. Kawasan Kesemakmuran Asia

6.2. berjanji memberi kemerdekaan

6.3. kesengsaraan hidup

6.4. kekejaman pemerintahan Jepun

7. Penguasaan PKM

7.1. berkuasa 14 hari

7.2. bangkit menentang penjajah

7.3. PKM mengganas

7.4. orang Melayu terbunuh

7.5. rumah dibakar

7.6. orang Melayu di Perak, Negeri Sembilan dan Johor

7.6.1. membalas serangan

8. Gerakan Pan-Islamisme Sedunia

8.1. didokong pelajar Islam seluruh dunia

8.2. bangkit pemahaman tentang Islam

8.3. menentang penjajah barat

8.4. gerakan reformis

8.4.1. Syeikh Muhammad Abduh

8.5. majalah Al-Wanar

8.6. Gerakan Wahabi