Finsijsko planiranje & Smart.PMO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Finsijsko planiranje & Smart.PMO by Mind Map: Finsijsko planiranje  & Smart.PMO

1. Računov. (ERP)

1.1. Potraživanja (uk, dosp)

1.1.1. Očekivan priliv

1.2. Obaveze (uk, dosp)

1.2.1. Dobavljači

1.2.2. Avansi

1.2.3. Troškovi

1.2.4. Krediti

1.2.5. Očekivan odliv

1.3. Računi

1.4. Case study ME Smartis

1.4.1. Akcija export SS

1.4.2. Tabela: Potraz, Obaveze, Racun

1.4.3. Master tabela SS

1.5. Case Study LO Apollo

1.5.1. Direktna integracija (triger...)

2. Projekti (PMO)

2.1. Projekat izvodjački

2.1.1. Projektni zadaci (radni dio)

2.1.2. Projektne finansije

2.1.2.1. Očekivan priliv / odliv

2.2. Projekti marketing

2.3. Projekti interni

2.4. Projekti investicioni (pm)

2.5. Master.PMO

2.6. Druge f-je

2.6.1. Upravljanje zadacima

2.6.1.1. Radne tabele

2.6.1.1.1. Share

2.6.1.1.2. Alert

2.6.1.2. Send Up Rq, opcija

2.6.1.2.1. SS Entry level

2.6.2. Sistem planiranja

2.6.2.1. Stratesko planiranje (COPS)

2.6.3. Product Management

2.6.3.1. Katalozi proizvoda (vrsta, brand...)

2.6.3.1.1. pr. Proizvodi ME

2.6.4. ISO standardizacija

2.6.4.1. Cjenovnik

2.6.4.1.1. pr. Cjenovnici ME

2.6.5. Biznis.Plan projekti

2.6.6. HRM funkc. (Smart.HR)

2.6.7. Upravljanja imovinom

2.6.7.1. Registracija (online forma)

2.6.7.1.1. Smart.AM (baza...)

2.6.7.2. Barcode import

2.6.7.3. Reporting

2.6.8. Sistem planiranja narudzbi (nabavke)

2.6.8.1. Smart.EPS

2.6.9. ProofHQ (Case Study for ROI)

2.6.9.1. Harvest Billing...

2.6.10. Reporting sistem

2.6.11. DMS eArhimont (Documont)

2.6.12. Dashboard (Mart)

2.6.13. Opcije integ.

2.6.13.1. MailClimp

2.6.13.2. Worknet

2.6.13.2.1. eKatalog

2.6.13.2.2. W.CRM

2.6.13.2.3. eNaplata

2.6.13.2.4. eHRM

2.6.14. SWOT analiza (na pr. Smartis vs spec.Apps)

2.6.14.1. BPlan

2.6.15. Nekretnine, Saloni...

2.6.15.1. Case Study Ag.za nekretnine (60 agenata, 4 menadzera)

2.6.16. SS mapa