Collaborative innovating

Heikin diplomityöaiheen työstämistä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Collaborative innovating by Mind Map: Collaborative innovating

1. Työkalut ja välineet

1.1. Visualisointi

1.1.1. Piirtotyökalut

1.1.2. Miellekartat

1.1.3. Kuvat

1.1.4. "Muistilappuseinät"

1.2. Kommunikointi

1.2.1. Keskustelupalsta

1.2.2. Wiki

1.2.3. Chat

1.2.4. Skype

2. Palautteen jalostaminen

2.1. Automaattinen

2.1.1. Semantiikkaa viesteissä

2.1.2. Tagit kuvissa ja visualisoinneissa

2.1.3. Maine

2.2. Manuaalinen

2.2.1. Ylläpitäjät

2.2.2. Kaikki käyttäjät

2.2.2.1. voisi silti tarjota työkaluja, joilla manuaalista jalostusta tuetaan

2.2.2.2. Maine

2.2.2.3. tämä voisi olla jotain todella edistyksellistä ja erikoista: ei luodakaan merkityksiä automaattisesti vaan luotetaan ihmisiin

2.2.2.3.1. Mitäs tarkoitat tällä?

3. Toimijat

3.1. Ammattilaiset

3.1.1. Tutkijat

3.2. Harrastajat

3.2.1. Aktiivikäyttäjät

3.3. "Tavalliset tallaajat"

3.3.1. 90 % passiivisia seuraajia

3.3.2. 9 % satunnaisia tuottajia

3.3.3. 1 % aktiivisia tuottajia

4. Owela

4.1. Tarpeet

4.2. Ideointi

4.3. Arviointi ja kehittäminen

4.4. Testaus

5. Yhteisöt

5.1. Sisällön jakaminen

5.1.1. Kuvia

5.1.2. Videoita

5.1.3. Kirjanmerkkejä

5.1.4. Uutisia

5.1.5. Mielipiteitä

5.2. User Generated Content