PRAVE RAZTOPINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRAVE RAZTOPINE by Mind Map: PRAVE RAZTOPINE

1. DEFINICIJA

1.1. Je homogena, bistra, transparentna, fizikalno stabilna zmes več snovi (topila in topljenca). Po navadi je topila več kot topljenca. Količina topljenca, ki se raztaplja v določeni količini topila je omejena z njegovo topnostjo.

1.2. velikost delcev je manjša od 1 nm (atomi, ioni ali molekule - niso vidni pod mikroskopom) in jih ni mogoče prefiltrirati.

1.3. SO MOLEKULARNO DISPERZNI SISTEMI

2. RAZTAPLJANJE

2.1. PODOBNO SE TOPI V PODOBNEM

2.1.1. HIDROFILEN -HIDROFOBEN

2.1.2. LIPOFILEN - LIPOFOBEN

2.1.3. LIOFILEN - LIOFOBEN

2.2. RAZTAPLJANJE ali SOLVATACIJA (oz. HIDRATACIJA) je obdajanje molekul topljenca z molekulami topila. Ker se pri nastajanju vezi vedno sprošča energija (porablja se za trganje vezi med ioni/molekulami topljenca) je to EKSOTERMEN PROCES.

2.3. molekulski kristal (saharoza)

2.3.1. Pri raztapljanju molekule topila obdajajo molekule oz. ione topljenca - to imenujemo SOLVATACIJA - v vodi HIDRATACIJA.

2.4. ionski kristal (NaCl)

2.4.1. ioni se odcepljajo od kristalne rešetke in molekule vode, ki so dipolarne obdajajo pozitivne ione z negativnim delom, negativne ione pa s pozitivnim delom -> nastane ION-DIPOL.

2.5. POLARNE SNOVI V POLARNEM TOPILU

2.5.1. Nastajajo tudi druge medmolekularne povezave - VODIKOVE VEZI

3. TOPNOST

3.1. izboljševanje topnosti težko topnih snovi

3.1.1. mešanje

3.1.2. predhodno drobljenje

3.1.3. segrevanje

3.1.4. s hidrotropnimi snovmi

3.1.5. s solubilizatorji

3.2. vplivi na topnost

3.2.1. temperatura

3.2.2. velikost delcev

3.2.3. koncentracija

3.2.4. mešanje

3.3. DIFUZIJA je spontano prehajanje molekul oz. ionov v vse smeri.

3.4. PODOBNO SE TOPI V PODOBNEM

4. IZDELAVA PRAVIH RAZTOPIN

4.1. priprava raztopine

4.1.1. Snov natehtamo in dodamo k topilu

4.1.2. Mešamo, da se snov popolnoma raztopi

4.1.3. Preverimo bistrost

4.1.4. Po potrebi filtriramo

4.1.5. Signiramo, izdamo

4.2. sestava

4.2.1. zdravilna učinkovina

4.2.2. topilo

4.2.2.1. hidrofilna

4.2.2.1.1. voda

4.2.2.1.2. etanol

4.2.2.1.3. glicerol

4.2.2.2. lipofilna

4.2.2.2.1. maščobna olja

4.2.2.2.2. mineralna olja

4.3. način izdelave

4.3.1. z raztapljanjem

4.3.2. s kemijsko reakcijo

5. SIRUPI

5.1. DEFINICIJA

5.1.1. tekoča farmacevtska oblika za notranjo uporabo

5.1.2. vsebujejo saharozo raztopljeno v vodi, sadnih sokovih, izvlečkih drog (ali Z.U)

5.1.3. vsebujejo najmanj 45% saharoze (da nebi prišlo do razmnoževanje M.O)

5.1.4. kot industrijski izdelki (suhi koncentrati) lahko vsebujejo manj saharoze

5.2. IZDELAVA

5.2.1. HLADEN NAČIN

5.2.1.1. hlapne, termolabilne snovi

5.2.1.1.1. Izdelava: navadni sirup pomešamo s tenkturo ali ekstraktom.

5.2.2. TOPEL NAČIN

5.2.2.1. raztapljanje saharoze

5.2.2.1.1. v vodi

5.2.2.1.2. sadnem soku

5.2.2.1.3. izvlečku drog

5.2.2.2. dodatki k sirupu

5.2.2.2.1. konzervans (če je potrebno)

5.2.2.2.2. voda (z njo dopolnimo maso)

5.2.2.3. na koncu

5.2.2.3.1. cedimo

5.2.2.3.2. filtriramo

5.2.2.3.3. polnimo v ustrezne steklenice

5.2.2.3.4. dobro zapremo

5.2.2.3.5. signiramo (da ne zamešamo)

5.2.2.3.6. pretresemo (enaka konc. in preprečevanje plesni)

6. AROMATIČNE VODE

6.1. raztopine eteričnih olj v vodi

6.2. IZDELAVA

6.2.1. ETANOL

6.2.2. SMUKEC

6.2.3. DESTILACIJA Z VODNO PARO

6.2.4. SOLUBILIZATORJI

6.3. LASTNOSTI

6.3.1. bistre

6.3.2. lahko motne raztopine

6.3.3. brezbarvne

6.3.4. značilnega vonja in okusa po eteričnih oljih

6.4. SHRANJEVANJE

6.4.1. v povsem napolnjenih steklenicah z obrušenim zamaškom

6.4.2. na hladnem

6.4.3. pred zaščiteno svetlobo

6.5. ROK UPORABE

6.5.1. 3 mesece

7. ZDRAVILNE RAZTOPINE

7.1. ZA NOTRANJO UPORABO

7.1.1. UPORABA

7.1.1.1. peroralno

7.1.2. IZDAJA

7.1.2.1. OTROKOM

7.1.2.2. KOLIČINA

7.1.2.3. BOLNIKI S MOTENIM POŽIRANJEM

7.1.3. SIGNATURA

7.1.3.1. ODMERJANJE

7.2. ZA ZUNANJO UPORABO

7.2.1. raztopine antiseptikov in adstringensov

7.2.2. UPORABA

7.2.2.1. na koži in sluznicah

7.2.3. IZDAJA

7.2.3.1. KOLIČINA: 50-300g

7.2.3.2. v večjih koncentracijah, kot se uporabljajo

7.2.4. SIGNATURA

7.2.4.1. RAZREDČEVANJE

7.2.4.2. UPORABA

8. PAKIRANJE IN SIGNIRANJE

8.1. PAKIRANJE

8.1.1. Steklenica

8.1.1.1. Ščiti zdravilo (zunanji vplivi)

8.1.1.1.1. razgradnja

8.1.1.1.2. sprememba

8.1.1.2. Ravno prava velikost (gostota)

8.1.1.3. Suhe steklenice so primerne za olja

8.1.1.4. Temne steklenice, če raztopine niso obstojne na svetlobi

8.1.2. Pokrovčki

8.1.2.1. Plutovinasti

8.1.2.1.1. za tenkture

8.1.2.2. Plastični

8.1.2.2.1. služijo kot

8.1.2.2.2. imajo navoje

8.2. SIGNIRANJE

8.2.1. informacija o

8.2.1.1. sestavi

8.2.1.2. uporabi

8.2.1.3. delovanju

9. STABILIZIRANJE IN KONZERVIRANJE

9.1. POMOŽNE SNOVI ZA STABILIZIRANJE

9.1.1. ANTIOKSIDANTI

9.1.2. PUFRI

9.1.3. KONZERVANSI

9.2. OBSTOJNOST

9.2.1. mikrobiološka

9.2.2. fizikalna

9.2.3. kemijska

9.3. VZROKI ZA NESTABILNOST ZDRAVILNIH UČINKOVIN

9.3.1. lastnosti zdr. učinkovin ali pomožnih snovi

9.3.2. lastnosti farmacevtske oblike

9.3.3. zunanji faktorji

9.3.3.1. temperatura

9.3.3.2. vlaga

9.3.3.3. svetloba

10. LASTNOSTI PRAVIH RAZTOPIN

10.1. molekularno disperzni sistemi

10.2. iz topljenca in topila

10.3. delci pravih raztopin: molekule ali ioni

10.4. so bistre in homogene (lahko jih filtriramo skozi filtrirni papir)

10.5. transparentne

10.6. difuzija

10.7. nimajo svoje oblike(prilagajajo se posodi)

11. KAPLJICE

11.1. GUTTAE

11.2. so raztopine ali suspenzije zdravilnih učinkovin v vodi, etanolu ali olju

11.3. IZDAJA

11.3.1. v stekleničkah s kapalko

11.4. KAPALKE

11.4.1. UMERJENE

11.4.2. VELIKOST KAPLJIC

11.5. SUSPENZIJE

11.5.1. Vedno signiramo: PRED UPORABO PRETRESI!

11.5.2. NE VGRAJUJEMO ZU. MOČNEGA DELOVANJA

12. ffffff