Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRAVE RAZTOPINE by Mind Map: PRAVE RAZTOPINE
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

PRAVE RAZTOPINE

DEFINICIJA

Je homogena, bistra, transparentna, fizikalno stabilna zmes več snovi (topila in topljenca). Po navadi je topila več kot topljenca. Količina topljenca, ki se raztaplja v določeni količini topila je omejena z njegovo topnostjo.

velikost delcev je manjša od 1 nm (atomi, ioni ali molekule - niso vidni pod mikroskopom) in jih ni mogoče prefiltrirati.

SO MOLEKULARNO DISPERZNI SISTEMI

RAZTAPLJANJE

PODOBNO SE TOPI V PODOBNEM

RAZTAPLJANJE ali SOLVATACIJA (oz. HIDRATACIJA) je obdajanje molekul topljenca z molekulami topila. Ker se pri nastajanju vezi vedno sprošča energija (porablja se za trganje vezi med ioni/molekulami topljenca) je to EKSOTERMEN PROCES.

molekulski kristal (saharoza)

ionski kristal (NaCl)

POLARNE SNOVI V POLARNEM TOPILU

TOPNOST

izboljševanje topnosti težko topnih snovi

vplivi na topnost

DIFUZIJA je spontano prehajanje molekul oz. ionov v vse smeri.

PODOBNO SE TOPI V PODOBNEM

IZDELAVA PRAVIH RAZTOPIN

priprava raztopine

sestava

način izdelave

SIRUPI

DEFINICIJA

IZDELAVA

AROMATIČNE VODE

raztopine eteričnih olj v vodi

IZDELAVA

LASTNOSTI

SHRANJEVANJE

ROK UPORABE

ZDRAVILNE RAZTOPINE

ZA NOTRANJO UPORABO

ZA ZUNANJO UPORABO

PAKIRANJE IN SIGNIRANJE

PAKIRANJE

SIGNIRANJE

STABILIZIRANJE IN KONZERVIRANJE

POMOŽNE SNOVI ZA STABILIZIRANJE

OBSTOJNOST

VZROKI ZA NESTABILNOST ZDRAVILNIH UČINKOVIN

LASTNOSTI PRAVIH RAZTOPIN

molekularno disperzni sistemi

iz topljenca in topila

delci pravih raztopin: molekule ali ioni

so bistre in homogene (lahko jih filtriramo skozi filtrirni papir)

transparentne

difuzija

nimajo svoje oblike(prilagajajo se posodi)

KAPLJICE

GUTTAE

so raztopine ali suspenzije zdravilnih učinkovin v vodi, etanolu ali olju

IZDAJA

KAPALKE

SUSPENZIJE

ffffff