PRAVE RAZTOPINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRAVE RAZTOPINE by Mind Map: PRAVE RAZTOPINE

1. DEFINICIJA

1.1. Je homogena, bistra, transparentna, fizikalno stabilna zmes več snovi (topila in topljenca). Po navadi je topila več kot topljenca. Količina topljenca, ki se raztaplja v določeni količini topila je omejena z njegovo topnostjo.

1.2. velikost delcev je manjša od 1 nm (atomi, ioni ali molekule - niso vidni pod mikroskopom) in jih ni mogoče prefiltrirati.

1.3. SO MOLEKULARNO DISPERZNI SISTEMI

2. IZDELAVA PRAVIH RAZTOPIN

2.1. priprava raztopine

2.1.1. Snov natehtamo in dodamo k topilu

2.1.2. Mešamo, da se snov popolnoma raztopi

2.1.3. Preverimo bistrost

2.1.4. Po potrebi filtriramo

2.1.5. Signiramo, izdamo

2.2. sestava

2.2.1. zdravilna učinkovina

2.2.2. topilo

2.2.2.1. hidrofilna

2.2.2.1.1. voda

2.2.2.1.2. etanol

2.2.2.1.3. glicerol

2.2.2.2. lipofilna

2.2.2.2.1. maščobna olja

2.2.2.2.2. mineralna olja

2.3. način izdelave

2.3.1. z raztapljanjem

2.3.2. s kemijsko reakcijo

3. SIRUPI

3.1. DEFINICIJA

3.1.1. tekoča farmacevtska oblika za notranjo uporabo

3.1.2. vsebujejo saharozo raztopljeno v vodi, sadnih sokovih, izvlečkih drog (ali Z.U)

3.1.3. vsebujejo najmanj 45% saharoze (da nebi prišlo do razmnoževanje M.O)

3.1.4. kot industrijski izdelki (suhi koncentrati) lahko vsebujejo manj saharoze

3.2. IZDELAVA

3.2.1. HLADEN NAČIN

3.2.1.1. hlapne, termolabilne snovi

3.2.1.1.1. Izdelava: navadni sirup pomešamo s tenkturo ali ekstraktom.

3.2.2. TOPEL NAČIN

3.2.2.1. raztapljanje saharoze

3.2.2.1.1. v vodi

3.2.2.1.2. sadnem soku

3.2.2.1.3. izvlečku drog

3.2.2.2. dodatki k sirupu

3.2.2.2.1. konzervans (če je potrebno)

3.2.2.2.2. voda (z njo dopolnimo maso)

3.2.2.3. na koncu

3.2.2.3.1. cedimo

3.2.2.3.2. filtriramo

3.2.2.3.3. polnimo v ustrezne steklenice

3.2.2.3.4. dobro zapremo

3.2.2.3.5. signiramo (da ne zamešamo)

3.2.2.3.6. pretresemo (enaka konc. in preprečevanje plesni)

4. ZDRAVILNE RAZTOPINE

4.1. ZA NOTRANJO UPORABO

4.1.1. UPORABA

4.1.1.1. peroralno

4.1.2. IZDAJA

4.1.2.1. OTROKOM

4.1.2.2. KOLIČINA

4.1.2.3. BOLNIKI S MOTENIM POŽIRANJEM

4.1.3. SIGNATURA

4.1.3.1. ODMERJANJE

4.2. ZA ZUNANJO UPORABO

4.2.1. raztopine antiseptikov in adstringensov

4.2.2. UPORABA

4.2.2.1. na koži in sluznicah

4.2.3. IZDAJA

4.2.3.1. KOLIČINA: 50-300g

4.2.3.2. v večjih koncentracijah, kot se uporabljajo

4.2.4. SIGNATURA

4.2.4.1. RAZREDČEVANJE

4.2.4.2. UPORABA

5. STABILIZIRANJE IN KONZERVIRANJE

5.1. POMOŽNE SNOVI ZA STABILIZIRANJE

5.1.1. ANTIOKSIDANTI

5.1.2. PUFRI

5.1.3. KONZERVANSI

5.2. OBSTOJNOST

5.2.1. mikrobiološka

5.2.2. fizikalna

5.2.3. kemijska

5.3. VZROKI ZA NESTABILNOST ZDRAVILNIH UČINKOVIN

5.3.1. lastnosti zdr. učinkovin ali pomožnih snovi

5.3.2. lastnosti farmacevtske oblike

5.3.3. zunanji faktorji

5.3.3.1. temperatura

5.3.3.2. vlaga

5.3.3.3. svetloba

6. KAPLJICE

6.1. GUTTAE

6.2. so raztopine ali suspenzije zdravilnih učinkovin v vodi, etanolu ali olju

6.3. IZDAJA

6.3.1. v stekleničkah s kapalko

6.4. KAPALKE

6.4.1. UMERJENE

6.4.2. VELIKOST KAPLJIC

6.5. SUSPENZIJE

6.5.1. Vedno signiramo: PRED UPORABO PRETRESI!

6.5.2. NE VGRAJUJEMO ZU. MOČNEGA DELOVANJA

7. RAZTAPLJANJE

7.1. PODOBNO SE TOPI V PODOBNEM

7.1.1. HIDROFILEN -HIDROFOBEN

7.1.2. LIPOFILEN - LIPOFOBEN

7.1.3. LIOFILEN - LIOFOBEN

7.2. RAZTAPLJANJE ali SOLVATACIJA (oz. HIDRATACIJA) je obdajanje molekul topljenca z molekulami topila. Ker se pri nastajanju vezi vedno sprošča energija (porablja se za trganje vezi med ioni/molekulami topljenca) je to EKSOTERMEN PROCES.

7.3. molekulski kristal (saharoza)

7.3.1. Pri raztapljanju molekule topila obdajajo molekule oz. ione topljenca - to imenujemo SOLVATACIJA - v vodi HIDRATACIJA.

7.4. ionski kristal (NaCl)

7.4.1. ioni se odcepljajo od kristalne rešetke in molekule vode, ki so dipolarne obdajajo pozitivne ione z negativnim delom, negativne ione pa s pozitivnim delom -> nastane ION-DIPOL.

7.5. POLARNE SNOVI V POLARNEM TOPILU

7.5.1. Nastajajo tudi druge medmolekularne povezave - VODIKOVE VEZI

8. TOPNOST

8.1. izboljševanje topnosti težko topnih snovi

8.1.1. mešanje

8.1.2. predhodno drobljenje

8.1.3. segrevanje

8.1.4. s hidrotropnimi snovmi

8.1.5. s solubilizatorji

8.2. vplivi na topnost

8.2.1. temperatura

8.2.2. velikost delcev

8.2.3. koncentracija

8.2.4. mešanje

8.3. DIFUZIJA je spontano prehajanje molekul oz. ionov v vse smeri.

8.4. PODOBNO SE TOPI V PODOBNEM

9. AROMATIČNE VODE

9.1. raztopine eteričnih olj v vodi

9.2. IZDELAVA

9.2.1. ETANOL

9.2.2. SMUKEC

9.2.3. DESTILACIJA Z VODNO PARO

9.2.4. SOLUBILIZATORJI

9.3. LASTNOSTI

9.3.1. bistre

9.3.2. lahko motne raztopine

9.3.3. brezbarvne

9.3.4. značilnega vonja in okusa po eteričnih oljih

9.4. SHRANJEVANJE

9.4.1. v povsem napolnjenih steklenicah z obrušenim zamaškom

9.4.2. na hladnem

9.4.3. pred zaščiteno svetlobo

9.5. ROK UPORABE

9.5.1. 3 mesece

10. PAKIRANJE IN SIGNIRANJE

10.1. PAKIRANJE

10.1.1. Steklenica

10.1.1.1. Ščiti zdravilo (zunanji vplivi)

10.1.1.1.1. razgradnja

10.1.1.1.2. sprememba

10.1.1.2. Ravno prava velikost (gostota)

10.1.1.3. Suhe steklenice so primerne za olja

10.1.1.4. Temne steklenice, če raztopine niso obstojne na svetlobi

10.1.2. Pokrovčki

10.1.2.1. Plutovinasti

10.1.2.1.1. za tenkture

10.1.2.2. Plastični

10.1.2.2.1. služijo kot

10.1.2.2.2. imajo navoje

10.2. SIGNIRANJE

10.2.1. informacija o

10.2.1.1. sestavi

10.2.1.2. uporabi

10.2.1.3. delovanju

11. LASTNOSTI PRAVIH RAZTOPIN

11.1. molekularno disperzni sistemi

11.2. iz topljenca in topila

11.3. delci pravih raztopin: molekule ali ioni

11.4. so bistre in homogene (lahko jih filtriramo skozi filtrirni papir)

11.5. transparentne

11.6. difuzija

11.7. nimajo svoje oblike(prilagajajo se posodi)

12. ffffff