ชีวิตนี้ฉันให้เธอ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชีวิตนี้ฉันให้เธอ by Mind Map: ชีวิตนี้ฉันให้เธอ

1. ตัวละคร

1.1. ตัวละครหลัก

1.1.1. แม่พลอย

1.1.2. ลูกเป้

1.2. ตัวละครรอง

1.2.1. เพื่อน

1.2.1.1. บอม

1.2.1.2. แจ๊ค

1.2.2. หลวงพ่อ

2. บุคลิกของตัวละคร

2.1. แม่พลอย

2.1.1. ให้อภัยลูก หากลูกทำผิดพลาด

2.1.2. เป็นคนดูแลเรื่องในบ้านเป็นหลัก

2.1.3. เป็นคนใจดี

2.1.4. มีโรคประจำตัวมากมาย

2.1.5. รักลูก เข้าใจลูก แต่ไม่ให้ท้าย

2.2. ลูกเป้

2.2.1. ติดเพื่อน

2.2.2. เชื่อคนง่าย

2.2.3. อารมณ์ฉุนเฉียว

2.2.4. เสพยาเสพติด ดื่มสุรา

2.2.5. เป็นคนใจร้อน

2.2.6. เชื่อเพื่อนมากกว่าแม่

2.2.7. แต่เมื่อได้หลวงพ่อ และแม่สั่งสอนจึงกลายเป็นคนดี

2.3. บอม

2.3.1. เป็นคนที่ชอบยุเพื่อน แต่ตัวเองไม่ทำ

2.3.2. ชอบหนีเอาตัวรอด

2.3.3. ชวนเพื่อนให้ทำในสิ่งแย่ๆ

2.3.4. เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจ

2.3.5. ผลการเรียนย่ำแย่

2.4. แจ๊ค

2.4.1. เป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่

2.4.2. ทำอะไรมักจะช้ากว่าเพื่อน

2.4.3. ชอบใช้กำลัง

2.4.4. รักเพื่อนในแบบผิดๆ

2.5. หลวงพ่อ

2.5.1. มีความสุขุม

2.5.2. อยู่ในศีลในธรรม

2.5.3. ให้โอวาทแก่บุคคลที่พบเห็น

3. ฉาก

3.1. บ้าน

3.1.1. มีฉากตอนกลางวันในช่วงที่ยังเป็นเด็ก

3.1.2. ตอนที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วกลับบ้านดึกๆหลังเลิกเรียน

3.2. โรงเรียน

3.2.1. เป็นช่วงตอนกลางวัน

3.3. บริเวณโรงเรียนคู่อริที่มักจะไปดักซุ่มตี

3.3.1. เป็นช่วงหลังเลิกเรียน

3.4. กลางถนน

3.4.1. เป็นช่วงตอนเย็น ในระหว่างกลับบ้าน

3.5. โรงพยาบาล

3.5.1. เป็นช่วงหลังจากโดนโจมตีที่กลางถนน

3.5.2. ฉากที่แม่มาเยี่ยมจะเป็นช่วงค่ำ

3.6. วัด

3.6.1. หลังที่ได้ออกจากโรงบาลรักษาตัวดีแล้ว

4. ภาษา

4.1. ภาษาง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เป็นทางการ

4.1.1. ในช่วงที่ทะเลาะกับแม่ ใช้ความหยาบคายและใส่อารมณ์กับแม่

4.1.2. ในช่วงที่พูดคุยกับเพื่อนที่สนิทสนมกัน

4.1.3. ในช่วงทะเลาะวิวาทใช้ภาษาและอารมณ์ที่ฉุดเฉียว

5. เพลงประกอบละคร

5.1. เรารักแม่ - รวมศิลปิน RS