คนของเธอ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คนของเธอ by Mind Map: คนของเธอ

1. ตัวละคร

1.1. แก้ว

1.1.1. เป็นคนรักครอบครัว ทำทุกอย่างเพื่อแม่ได้

1.2. วิน

1.2.1. ทำทุกอย่างเพื่อความรัก ซื่อสัตย์

1.3. แม่แก้ว

1.3.1. ติดการพนัน กลัวปัญหา

1.4. เสี่ย

1.4.1. รวย โหด เถื่อน

1.5. ลูกน้องเสี่ย

1.5.1. ตามเสี่ยเป๊ะ

2. ฉาก

2.1. บ้านของแก้ว

2.2. ผับ

2.3. โรงน้ำแข็ง

3. การใช้ภาษา

3.1. ง่ายๆ บ้านๆ ตามแนวทางของบท

4. บทสนทนา

4.1. เสี่ยสนทนากับแม่แก้ว ด้วยการข่มขู่

4.2. แก้วสนทนากับวิน ที่ที่ทำงาน บอกเล่าเรื่องราว

4.3. วินสนทนากับแก้ว แสดงความช่วยเหลือ แสดงความรัก