Get Started. It's Free
or sign up with your email address
eTwinning 2016 by Mind Map: eTwinning 2016

1. Cultural awareness & expression

2. Initiative & entrepreneurship

3. Social and civic

4. Learning to learn

5. Digital

5.1. Talking pictures

5.2. Stories in history

6. Mathematical & basic science/technology

6.1. SOHO: Sunspots Online Helios Observatory

6.2. ATOM: A tast of maths

7. Foreign languages

7.1. Euroguide

7.2. Moi, toi, lettres a nous

8. Mother tongue

8.1. Friends Fur-ever

8.1.1. Video

8.1.2. Project kit

8.1.3. Twinspace

8.2. Twinnies around the world

8.2.1. Teacher interview

8.2.2. Blog

8.2.3. Twinspace

8.2.4. Project kit

8.3. Bookraft

8.3.1. Video

8.3.2. Project kit

8.3.3. Twinspace

9. Report (2014): Developing pupil competences through eTwinning

10. Icelandic curriculum guide

10.1. Grunnþættir - Foundation/core

10.1.1. Læsi

10.1.2. Sjálfbærni

10.1.3. Heilbrigði og velferð

10.1.4. Lýðræði og mannréttindi

10.1.5. Jafnrétti

10.1.6. Sköpun

10.2. Lykilhæfni - Key comptences

10.2.1. Tjáning og miðlun

10.2.2. Skapandi og gagnrýnin hugsun

10.2.3. Sjálfstæði og samvinna

10.2.4. Nýting miðla og upplýsinga

10.2.5. Ábyrgð og mat á eigin námi

10.3. Upplýsinga- og tæknimennt - ICT

10.3.1. Vinnulag og vinnubrögð

10.3.2. Upplýsingaöflun og úrvinnsla

10.3.3. Tækni og búnaður

10.3.4. Sköpun og miðlun

10.3.5. Siðferði og öryggismál

11. Report (2015): eTwinning ten years on

11.1. Meginniðurstöður

11.2. Kynning

11.3. Aðferð

11.4. Þátttakendur

11.5. Áhrif á hæfni kennara og kennsluaðferðir

11.6. Áhrif á nám nemenda

11.7. Áhrif á skóla

11.8. Starfsþróun kennara, þátttaka, viðurkenning

11.9. Lærdómar, áframhaldandi þróun