A CRISE DA REPÚBLICA

Short guideline how to write an interesting blog post

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A CRISE DA REPÚBLICA by Mind Map: A CRISE DA REPÚBLICA

1. 1. Consecuencias da expansión territorial

1.1. Crise do labrego

1.2. Enriquecemento de nobres e cabaleiros (Clase senatorial e ecuestre)

1.3. Loita política

1.3.1. Optimates vs Populares

2. 4. Ampliación da cidadanía

2.1. Guerra dos Aliados

2.1.1. Lei Xulia, Lei Plautina-Papiria, Lei Pompeia

3. 5. A reforma de Sila

3.1. Mando da guerra de Oriente

3.1.1. consegue o mando da guerra contra Mitrídates e marcha a Asia

3.2. Retorno de Mario

3.2.1. volve a Roma e ser nomeado novamente consul no ano 86 a.C

3.3. Regreso de Sila

3.3.1. regresa victorioso de Asia

3.3.2. Roma que non ofreceu resistencia e proclámase dictator

3.4. Novas medidas políticas

3.4.1. aumentou o poder do Senatus

3.4.2. restrinxiu o poder dos tribuni plebis

4. 3. Mario

4.1. Vida

4.1.1. Familia acomodada, Arpino

4.1.2. Político, cónsul 7 veces

4.1.3. Xeneral, campaña contra o rei Iugurta

4.2. Iugurta

4.2.1. campaña exitosa, fin da guerra

4.3. Cimbrios e teutóns

4.3.1. elixido cónsul 3 veces para facer fronte ás incursións deste pobos galos, aos que derrotou e venceu

4.4. A reforma militar

4.4.1. Introdución dos proletarii

4.4.2. Soldados profesionais - estandarizamento das armas da lexión

4.4.3. Dividiu a lexión en 10 cohortes de 6 centurias

4.4.3.1. cohorte: unidade táctica básica

5. 2. A reforma agraria dos Gracos

5.1. Tiberio Sempronio Graco

5.1.1. Lex agraria

5.2. Caio Sempronio Graco

5.2.1. Lex agraria, lex frumentaria, lex iudicial, lex militaris..

5.3. Cornelia (nai)

6. 6. Novas medidas políticas

6.1. Pompeio e Craso

6.1.1. novos cónsules

6.2. Campaña de Pompeio contra os piratas

6.3. Guerra contra Mitridates VI

7. 7. 1º triunvirato

7.1. alianza política entre Pompeio, Craso e Xulio César

7.2. Oposición dos optimates, pero César é elixido cónsul

7.3. Conquista da Gallia

7.4. Fin do triunvirato

7.4.1. Craso more en Oriente

7.4.2. Morre a filla de César de parto (muller de Pompeio)

7.4.3. Pompeio é convencido da necesidade de matar a César

7.4.4. César triunfa na Galia. O senado ordéalle volver sen o seu exército

7.4.5. César cruza o Rubicón

7.4.5.1. Inicia a Segunda Guerra Civil da República

8. 8. Guerra civil entre Pompeio e César

8.1. Estado de excepción: Senado nomea consul sine collega a Pompeio

8.2. Rubicón: César cruza o río "Alea iacta est"

8.3. Guerra Civil

8.3.1. Pompeio fuxe de Roma a Oriente e Hispania

8.3.2. César derrota aos pompeianos en Ilerda e Corduba. Logo marcha contra Pomepio en Grecia, onde sae victorioso na Batalla de Farsalia. Perségueo ata Exipto onde é asasinado polo rei Ptolomeo

9. 9. Ditadura de César

9.1. Reformas

9.1.1. Ditador perpetuo

9.2. Conxura contra el: Asasinado no Senado

10. 10. Fin da República

10.1. Senado paralizado: concede amnistía aos asasinos

10.2. 2º triunvirato: Octavio, Marco Antonio e Lépido

10.3. Morte dos conxurados

10.3.1. Casio e Bruto

10.4. Enfrontamento entre Octavio e MArco Antonio

10.4.1. Marco Antonio suicídase con Cleopatra

10.5. Nace o Imperio