Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Konstitucijos bruožai, jos priėmimo, keitimo tvarka by Mind Map: Konstitucijos bruožai, jos priėmimo, keitimo tvarka
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Konstitucijos bruožai, jos priėmimo, keitimo tvarka

Bruožai

Istorija

Gegužės trečios konstitucija, 1791 gegužės 3d., Prancuzai metais veliau, pasidave būti pirmais, Pirma Euro Konstitucija, po US, Geg 3d. Lenkijoje nacionalinė diena

Laikinosios Konstitucijos, 1918, 1918m vasario 16d - Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, 1918m Lapkricio 2d Lietuvos Valstybės Laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai, Įtvirtinti svarbiausi valstybės organai: Valstybės taryba, Valstybes Tarybos Prezidiumas, Prezidentas, Ministru Kabinetas, Steigiamasis Seimas, 1919, Balandžio 4d. priimti konstituciniai pamatiniai dėsniai, Išryškinta pagrindinė valstybės organų kompetencija, 1920, 1920m birželio 10d. priimta Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija, Priimtas parlamentinės respublikos modelis, nustatytos Steigiamojo Seimo, kaip įstatymų leidėjo galios.

Ilgalaikės Konstitucijos, 1922, Rugpjūčio 2d. Seimas priemė Lietuvos Valstybės Konstituciją, Konstitucija atitiko bendrus demokratiniu konstitucijų reikalavimus., Aukščiausioji valdžia sutelkta Seimo rankose, Seimas renka prezidenta, Prezidento galios ribotos, Prezidentas renkamas kas 3 metus, 1926, Gruodžio mėnesį įvyko politinis perversmas del valdžios siekusios dešinios pakraipos radikalios jėgos, Seimas paleistas, konstitucija pažeista, Prezidentu tapo karinės valdžios statytinis - tautininkų sąjungos vadovas Antanas Smetona., 1928, Gegužės 15d. Smetona paskelbė Lietuvos Valstybės Konstituciją, Sustiprinta LRS prezidento valdžia, Lietuva viena iš pirmūjų eurpos valstybiu pasukusiu iš demokratijos į autoritarinį rėžimą, Prezidentas renkamas kas 7 metus ypatingūjų tautos atstovų, Prezidentas turi teisę paleisti seimą, Konstitucijoje pasakyta, kad per 10 metū ji turi būti patvirtinta tautos referendumu, 1938, Neskelbus jokio referendumo gegužės 12d. vienu balsu Šešta konstitucija., Ši konstitucija dar labiau įtvirtino prezidento valdžią - teisė paleisti seimą, skirti ir atleisti Ministrą Pirmininką, Nenumatytas joks metodas pašalinti prezidenta iš pareigų, ir prezidentas už savo įgaliojimus neatsąkė ir neprivalėjo atsakyti, 1940, 1936m SSSR konstitucijos pagrindu priimta LSSR Konstitucija, 1988, 1992

Sudėtis

Lietuvįų Valstybė

Žmogus ir Valstybė

Visuomenė ir Valstybė

Tautos Ūkis ir Darbas

Seimas

Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Konstitucinis teismas

Teismas

Vietos savivalda ir Valdymas

Finansai ir Valstybės Biudžetas

Valstybės Kontrolė

Užsienio politika ir valstybės gynimas

Konstitucijos Keitimas

Baigiamieji nuostatai

Priedai, Konstitucinis Įstatymas dėl Lietuvos Valstybės, Konstitucinis aktas dėl nesijungimo į rytų sąjungas, Dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos isigaliojimo tvarkos, LR 47 STR. Įgyvendinimas, Narystė EU

Veikimas

Svarbiausia teises saka germanineje teiseje

Priemimo tvarka

Keitimo Tvarka

Konstitucijos XIV Skyrius

147 Straipsnis - Keitima Siulo, Arba, 1/4 seimo, 300k gyventoju, Nekeiciama karo/em metu

148 Straipsnis, 1Str Nuostata keiciama tik referendumu, 3/4 balsuojanciu pilieciu, Tik referendumu keiciama "Lietuvos Valstybe", Pataisos dėl kitų konstitucijos skirsniu, Balsuojama du kartus, Abu kartai reikalauja 2/3 seimo balsų, 2 Menesiu pertrauka, Nepriemus pataisos, 1metai retry block, XIV Skyrius keiciamas tik referendumu

149 Straipsnis, Keitimo įstatyma pasirašo prezidentas ir paskelbia per 5 dienas, Prezidentui nepasirašius ir nepaskelbus, įstatymas įsigalioja pasirašius ir paskelbus seimo pirmininkui.

Įvyke pakeitimai

1992 06(birželio) 8d Dėl LR nesijungimo i postsovietines rytų sąjungas.

2003 03(kovo) 20d. LR KS 47 Straipsnio 3-cios dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas Leidžiama užseniečiams įsigyti Lietuvos žemę.

2004 07(liepos) 13d. Del LR narystes EU sąjungoje

Dėl keitimo tvarkos sudetingumo konstitucinė teisė pasižymi stabilumu.

References

Unmarked: Internet general/constitution itself

ICQ icon - Teises pagrindtai IV leidimas