Konstitucijos bruožai, jos priėmimo, keitimo tvarka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konstitucijos bruožai, jos priėmimo, keitimo tvarka by Mind Map: Konstitucijos bruožai, jos priėmimo, keitimo tvarka

1. References

1.1. Unmarked: Internet general/constitution itself

1.2. ICQ icon - Teises pagrindtai IV leidimas

2. Bruožai

2.1. Istorija

2.1.1. Gegužės trečios konstitucija

2.1.1.1. 1791 gegužės 3d.

2.1.1.2. Prancuzai metais veliau, pasidave būti pirmais

2.1.1.3. Pirma Euro Konstitucija, po US

2.1.1.4. Geg 3d. Lenkijoje nacionalinė diena

2.1.2. Laikinosios Konstitucijos

2.1.2.1. 1918

2.1.2.1.1. 1918m vasario 16d - Lietuvos Nepriklausomybės Aktas

2.1.2.1.2. 1918m Lapkricio 2d Lietuvos Valstybės Laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai

2.1.2.2. 1919

2.1.2.2.1. Balandžio 4d. priimti konstituciniai pamatiniai dėsniai

2.1.2.3. 1920

2.1.2.3.1. 1920m birželio 10d. priimta Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

2.1.3. Ilgalaikės Konstitucijos

2.1.3.1. 1922

2.1.3.1.1. Rugpjūčio 2d. Seimas priemė Lietuvos Valstybės Konstituciją

2.1.3.2. 1926

2.1.3.2.1. Gruodžio mėnesį įvyko politinis perversmas del valdžios siekusios dešinios pakraipos radikalios jėgos

2.1.3.2.2. Seimas paleistas, konstitucija pažeista

2.1.3.2.3. Prezidentu tapo karinės valdžios statytinis - tautininkų sąjungos vadovas Antanas Smetona.

2.1.3.3. 1928

2.1.3.3.1. Gegužės 15d. Smetona paskelbė Lietuvos Valstybės Konstituciją

2.1.3.4. 1938

2.1.3.4.1. Neskelbus jokio referendumo gegužės 12d. vienu balsu Šešta konstitucija.

2.1.3.5. 1940

2.1.3.5.1. 1936m SSSR konstitucijos pagrindu priimta LSSR Konstitucija

2.1.3.6. 1988

2.1.3.7. 1992

2.2. Sudėtis

2.2.1. Lietuvįų Valstybė

2.2.2. Žmogus ir Valstybė

2.2.3. Visuomenė ir Valstybė

2.2.4. Tautos Ūkis ir Darbas

2.2.5. Seimas

2.2.6. Respublikos Prezidentas

2.2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2.2.8. Konstitucinis teismas

2.2.9. Teismas

2.2.10. Vietos savivalda ir Valdymas

2.2.11. Finansai ir Valstybės Biudžetas

2.2.12. Valstybės Kontrolė

2.2.13. Užsienio politika ir valstybės gynimas

2.2.14. Konstitucijos Keitimas

2.2.15. Baigiamieji nuostatai

2.2.16. Priedai

2.2.16.1. Konstitucinis Įstatymas dėl Lietuvos Valstybės

2.2.16.2. Konstitucinis aktas dėl nesijungimo į rytų sąjungas

2.2.16.3. Dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos isigaliojimo tvarkos

2.2.16.4. LR 47 STR. Įgyvendinimas

2.2.16.5. Narystė EU

2.3. Veikimas

2.3.1. Svarbiausia teises saka germanineje teiseje

3. Priemimo tvarka

4. Keitimo Tvarka

4.1. Konstitucijos XIV Skyrius

4.1.1. 147 Straipsnis - Keitima Siulo

4.1.1.1. Arba

4.1.1.1.1. 1/4 seimo

4.1.1.1.2. 300k gyventoju

4.1.1.2. Nekeiciama karo/em metu

4.1.2. 148 Straipsnis

4.1.2.1. 1Str Nuostata keiciama tik referendumu, 3/4 balsuojanciu pilieciu

4.1.2.2. Tik referendumu keiciama "Lietuvos Valstybe"

4.1.2.3. Pataisos dėl kitų konstitucijos skirsniu

4.1.2.3.1. Balsuojama du kartus

4.1.2.3.2. 2 Menesiu pertrauka

4.1.2.3.3. Nepriemus pataisos, 1metai retry block

4.1.2.4. XIV Skyrius keiciamas tik referendumu

4.1.3. 149 Straipsnis

4.1.3.1. Keitimo įstatyma pasirašo prezidentas ir paskelbia per 5 dienas

4.1.3.2. Prezidentui nepasirašius ir nepaskelbus, įstatymas įsigalioja pasirašius ir paskelbus seimo pirmininkui.

4.2. Įvyke pakeitimai

4.2.1. 1992 06(birželio) 8d Dėl LR nesijungimo i postsovietines rytų sąjungas.

4.2.2. 2003 03(kovo) 20d. LR KS 47 Straipsnio 3-cios dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas Leidžiama užseniečiams įsigyti Lietuvos žemę.

4.2.3. 2004 07(liepos) 13d. Del LR narystes EU sąjungoje

4.3. Dėl keitimo tvarkos sudetingumo konstitucinė teisė pasižymi stabilumu.