Atviri švietimo ištekliai

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atviri švietimo ištekliai by Mind Map: Atviri švietimo ištekliai

1. Atvirumo lygmenys

1.1. Atvirumo dimensijos

1.1.1. Socialinė

1.1.1.1. Žinių ir informacijos perdavimas

1.1.1.2. Dalinimasis žiniomis ir informacija

1.1.1.3. Mokymosi proceso koordinavimas

1.1.1.4. Organizavimas ir vadovavimas

1.1.1.5. įgalinimas

1.1.1.5.1. Kontribucijos

1.1.1.5.2. tinklaveika

1.1.1.5.3. bendradarbiavimas

1.1.2. Techninė

1.1.2.1. Leidžia naudoti

1.1.2.2. Leidžia pernaudoti

1.1.2.3. Leidžia re-mix

1.1.2.4. Leidžia dalintis

1.1.3. Teisinė

1.1.3.1. Autorinės teisės

1.1.3.2. Kūrybinės bendrijos

1.1.3.3. Laisva prieiga

1.1.4. Finansinė

1.1.5. Didaktinė

1.1.5.1. Mokymosi turinio diskutavimas

1.1.5.2. Mokymosi turinio redagavimas

1.1.5.3. Mokymosi turinio kurimas

1.1.5.4. bendradarbiavimas kuriant mokymosi turinį

1.2. keturios "R"

1.2.1. Persinaudoti

1.2.2. Pasidalinti

1.2.3. Perdirbti

1.2.4. Permiksuoti

1.3. ALMS modelis

1.3.1. Redagavimo įrankių pasiekiamumas

1.3.2. Gebėjimai, reikalingi readgavimui/permiksavimui

1.3.3. Prasmingas/tikslingas redagavimas

1.3.4. kodo/failų pasiekiamumas

2. Išteklių panaudojimo licencijos (CC)

2.1. Priskyrimas (BY)

2.1.1. Jokių išvestinių darbų (ND)

2.1.2. Analogiškas platinimas (SA)

2.1.3. Nekomercinis platinimas (NC)

2.2. licencijos reglamentuoja teisę

2.2.1. Redaguoti ir naudoti išteklius pagal savo scenarijų

2.2.2. Kurti išteklius dalijimuisi su kitais

2.2.3. Bendradarbiauti ir kurti grupėje

2.2.4. Vertinti

2.2.5. ......

3. gero AŠĮ požymiai (AŠĮ kokybės kriterijai)

3.1. Pagal JISC

3.1.1. tikslumas

3.1.2. autoriaus reputacija

3.1.3. naudojami technologiniai standartai

3.1.4. pasiekiamumas

3.1.5. tinkamas naudoti (Fitness for purpose)

3.2. Pagal OUUK

3.2.1. netobulas - neišbaigtas???

3.2.2. rekomenduojamas kitų vartotojų

3.2.3. turinys nepažymėtas autorinėmis teisėmis

3.2.4. Nepriklausomas

3.2.5. Iš patikimo šaltinio

3.2.6. Aiškiai licencijuotas

3.2.7. Lengvai modifikuojamas

3.2.8. Aiškiai apibūdintas

3.2.9. Lengvai randamas

4. AŠĮ pagal studentus

4.1. Charakteristikos

4.1.1. Pasiekiamumas

4.1.2. Lygios galimybės

4.1.3. Dalijimosi galimybės

4.1.4. Pasirinkimas

4.1.5. įkvėpimas ir motyvacija

4.1.6. Laisvė ir pokytis

4.2. Panaudojimo tikslingumas

4.2.1. Studijų turinio pasiekiamumas

4.2.2. Sudėtingų dalykų suvokimas

4.2.3. Pasirengimas egzaminams

5. AŠI talpyklos

5.1. OER Commons

6. UNESCO apibrėžimas

6.1. Charakteristikos

6.1.1. Patalpinti viešai

6.1.2. Publikuojami intelektinės nuosavybės teise

6.1.3. mokymo, mokymosi ir tyrimų ištekliai

6.1.4. Laisvos naudojimo galimybės

6.2. Pavyzdžiai

6.2.1. pilni kursai / moduliai

6.2.2. mokymo medžiaga

6.2.3. vadovėliai

6.2.4. vaizdo įrašai

6.2.5. testai

6.2.6. programinė įranga

6.3. Publikuojami intelektinės nuosavybės teise

7. Hewlett Foundation apibrėžimas

7.1. Charakteristikos

7.1.1. Mokymo ir mokymosi ištekliai

7.1.2. Patalpinti viešoje prieigoje

7.1.3. Galimybės

7.1.3.1. Redaguoti turinį

7.1.3.2. laisvai naudoti

7.1.3.3. Keisti panaudojimo paskirti

7.1.3.4. Perduoti

7.2. Pavyzdžiai