AŠI Sąvokų žemėlapis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AŠI Sąvokų žemėlapis by Mind Map: AŠI Sąvokų žemėlapis

1. Atvirumo dimensija

1.1. Socialiai atviras

1.2. Techniškai atviras

1.3. Legaliai/ juridiškai atviras

1.4. Finansiškai atviras

1.5. Didaktiškai atviras

2. "Geras“ AŠI

2.1. Jį lengva surasti

2.2. Aiškiai apibūdintas

2.3. Aiškiai licencijuotas

2.4. Lengva modifikuoti

2.5. Nepriklausomas

2.6. Nepažymėtas autorinėmis teisėmis

2.7. Yra patikimame šaltinyje

3. AŠI pernaudojamumas ir atvirumas

3.1. Lokalizacija

3.2. Surandamumas

3.3. Technologiniai barjerai

3.4. Suderinamumas

3.5. Pasiekiamumas

3.6. Skaitmeninis tvarumas

4. AŠI kokybės užtikrinimo veiksniai

4.1. Turinys

4.2. Pedagoginis efektyvumas

4.3. Paprastas vartoti

5. AŠI reikalingumas

5.1. Gerina mokymo(-si) turinio kokybę

5.2. Plečia profesinio bendradarbiavimo galimybes

5.3. Tobulina profesinę kvalifikaciją

5.4. Skatina kritinį mąstymą

5.5. Praturtina požiūrių ir nuomonių įvairovę ugdyme

6. Ko tikimasi iš AŠI

6.1. Viešo matomumo

6.2. Visuomenės įtraukties

6.3. Aktyvaus mokymosi

6.4. Investicijų grąžos