Radnóti Miklós

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Radnóti Miklós by Mind Map: Radnóti Miklós

1. Életében megjelent kötetei

1.1. Pogány köszöntő (1930)

1.2. Újmódi pásztorok éneke (1931)

1.3. Lábadozó szél (1933)

1.4. Ének a négerről, aki a városba ment (1934)

1.5. Újhold (1935)

1.6. Járkálj csak, halálraítélt! (1936)

1.7. Meredek út (1938)

1.8. Ikrek hava (1940)

1.9. Válogatott versek (1930-1940) (1940)

1.10. Naptár (1942)

2. Díjak

2.1. Baumgarten -jutalom (1937)

2.2. Magyar Örökség díj (2001)

3. Radnóti Miklós: Virágének Előadja: Helyey László

4. Élete

4.1. Születése

4.1.1. 1909. május 5.

4.1.2. Budapest

4.1.3. zsidó származású család

4.2. Tanulmányai

4.2.1. Szemere utcai elemi iskola

4.2.2. Magyar Királyi Állami Bolyai Reáliskola

4.2.3. Székesfővárosi Községi Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola

4.2.4. Liberec Textilipari Főiskola, Csehország

4.2.5. Ferenc József Tudományegyetem, Szeged

4.3. Családja

4.3.1. édesapja Glatter Jakab

4.3.2. édesanyja Grosz Ilona

4.3.3. nevelőanyja Molnár Ilona

4.3.4. nővére Klára

4.3.5. féltestvére Erdélyi Ágnes

4.3.6. felesége Gyarmati Fanni

5. Pályaképe

5.1. Nyugat 3. nemzedéke

5.2. lírikus

5.2.1. avantgard

5.2.2. újklasszicista

5.3. tanulmány

5.4. műfordítások