Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Forebygge sykdom og skader

2. Hva er ergonomi?

3. Hjelpemidler

3.1. Variert arbeid

3.2. Få hjelp av andre

3.3. Tunge løft

4. Hva betyr ergonomi?

4.1. Ergos=arbeid

4.2. nomos=lov

4.3. Ergonomi=lover for arbeid

5. Ergonomiske prinsipper

5.1. Gode arbeidsstillinger

5.2. Riktige arbeidstekninker

5.3. Variasjon i arbeidet

5.4. Naturlig bevegelsesmønster

5.5. Å forbedre arbeidet

6. God ergonomi

6.1. Psykososiale faktorer

6.1.1. arbeidstempo

6.1.2. stress

6.1.3. samarbeid

6.1.4. veiledning

6.2. Organisering arbeid

6.3. Fysiske omgivelser

6.3.1. møbler og hjelpemidler

6.3.2. nok Plass og god luft

6.3.3. støy

6.3.4. Lys

7. Belastningslidelser

7.1. ubehag

7.2. nedsatt funksjon

7.3. smerter