FUNGSI SISTEM PENGOPERASIAN Operating System (OS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FUNGSI SISTEM PENGOPERASIAN Operating System (OS) by Mind Map: FUNGSI SISTEM PENGOPERASIAN  Operating System (OS)

1. Menghidupkan komputer

2. mematikan komputer

3. Menyediakan antaramuka pengguna (User interface)

4. Menguruskan data dan perisian lain

5. Pengurusan ingatan utama (RAM)

6. Mengurusan perkakasan