Змістовий модуль V. ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль V. ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ by Mind Map: Змістовий модуль V.  ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

1. Лекція 12. Організаційно-педагогічні засади партнерської взаємодії у вищій школі

1.1. Семінарське заняття 13. Організаційно-педагогічні засади партнерської взаємодії у вищій школі

2. Лекція 13. Організаційно-педагогічна робота куратора академічної групи

2.1. Семінарське заняття 14. Індивідуальна виховна робота зі студентами

3. Лекція 14. Колектив та його вплив на формування особистості студента

3.1. Семінарське заняття 15. Групові форми виховної роботи у вищій школі

4. Лекція 15. Студентське самоврядування як механізм партнерської взаємодії у вищій школі

4.1. Семінарське заняття 16. Позагрупові та масові форми виховної роботи у вищій школі

5. Завдання для самостійної роботи

6. Модульний контроль V