Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

BKO in TUD-beleid by Mind Map: BKO in TUD-beleid
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

BKO in TUD-beleid

HR-management/advies

Werving

Advertentieteksten

Selectie

sollicitatiegesprekken

Aanstelling

Aanstellingsformulier

arbeidsvoorwaardegesprek

Registratie in personeelsregistratiesysteem

Beoordeling

voorbereidingsoverleg

R&O-gesprek

Ontwikkeling

Menukaart docentprofessionalisering

UFO-profielen

Draagvlak

HR-managers

HR-adviseurs

HR-services

CvB-beleid

CVB-besluit BKO-verplichting

BKO op agenda P&C-cyclus

Draagvlak

Vice President of Education

Facultair beleid

Draagvlak

dekaan

directeur onderwijs

opleidingsdirecteuren

Hoofd O&S

HR-manager

afdelingsvoorzitters

Sectieleiders

Docenten

Visie op docentkwaliteit

Concrete activiteiten

Onderwijsprijs

Onderwijsdag

Intervisiebijeenkomsten

Personeelsbeleid

Vaste aanstelling als UD

UD -> UHD doorstroom

Gebruik managementinfo BKO

Werkplannen docentkwaliteit

Bredere context

Landelijke erkenning BKO

3TU

BKO-regeling

3TU-BKO-projectgroep

vrijstellingsbeleid BKO

toetsbeleid BKO

kwaliteitszorgbeleid BKO

BKO in Wopi-registratie VSNU

Communicatie

Managementinformatie

O&S <-> P&O

centraal beleid <-> faculteiten

Leidinggevenden <-> docenten

Presentaties in alle gremia

Docentprofessionalisering

BKO-traject

Rondje faculteiten OC Focus

BKO-implementatie en -herziening

BKO-voorlichting facultaire afdelingen

Genereren managementinformatie BKO

Onderwijsbeleid

Speerpunt docentkwaliteit

Managementinfo BKO tbv Onderwijsrondje faculteiten

Universitaire onderwijsprijs

Draagvlak

Directeur O&S

Hoofden O&S

HR-Beleid

HR-strategie

Onderwijscarriere

Beloning excellent onderwijs

Docentkwaliteit op de kaart

Draagvlak

HR-directeur

Loopbaanbeleid BKO

Symposium docentkwaliteit