Інформація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформація by Mind Map: Інформація

1. Види

1.1. За способом сприйняття

1.2. За формою подання

1.3. За суспільним значенням

2. Носії

2.1. Види носіїв

2.1.1. Матеріальні предмети, хвилі різної природи, стан речей, машинні носії

2.2. Сигнал

2.2.1. Неперервний

2.2.2. Дискретний

3. Властивості

3.1. Об'єктивність

3.2. Вірогідність

3.3. Повнота

3.4. Актуальність

3.5. Корисність

3.6. Зрозумілість

4. Кодування

4.1. Код

4.1.1. Алфафіт

4.1.1.1. Двійковий алфавіт

4.2. Мови кодування

4.2.1. Розмовні, міміки, жестів, малюнків, креслення, науки, мистецтва

4.2.2. Спеціальні

4.2.2.1. Мови програмування

5. Інформаційні процеси

5.1. Захист

5.2. Передавання

5.3. Опрацювання

5.4. Використання

5.5. Зберігання

5.6. Пошук

5.7. Методи пошуку

5.7.1. Спілкування

5.7.2. Читання