Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

#DIVUP10 Veranderaanpak: "De dood of de gladiolen!" by Mind Map: #DIVUP10 Veranderaanpak: "De dood of de gladiolen!"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

#DIVUP10 Veranderaanpak: "De dood of de gladiolen!"

Dit document is een registratie van het denkwerk van de ca. 80 deelnemers aan #DIVUP10 op 10 november 2010. Via het achtfasen-veranderproces van Kotter ('Leiderschap bij verandering') zijn de ideeën van de deelnemers live in deze mindmap verzameld. Voor meer informatie en achtergronden: Mark van den Broek, mark@spiratie.nl, 06-81926699 of via BREED: http://bhiccommunity.ning.com/

1. Urgentiebesef vestigen

Werk uit hoe je het gevoel van urgentie voor het probleem kunt vergroten. 

Welke crisis kun je veroorzaken?

Welke performance-indicatoren, managementinformatie, etc. kun je aangrijpen?

Welke vertekende beelden moet je aanpakken?

Welke (al bestaande of door jezelf te bedenken) doelen zullen zonder ingrijpende verandering nooit worden bereikt?

Welke kansen, beloningen, etc. zullen nooit worden verzilverd zonder ingrijpende verandering?

2. De leidende coalitie vormen

Werk uit hoe de samenstelling moet zijn van het team dat de verandering met succes gaat doorvoeren.

Wie heeft de noodzakelijke deskundigheid?

Wie is het meest geloofwaardig?

Wie heeft voldoende leiderschap en managementkwaliteiten?

Wie moeten er zeker NIET in het team deelnemen?

Hoe kweek je vertrouwen binnen het team?

Goede projectorganisatie is noodzakelijk

Hoe kom je tot een gemeenschappelijk doel waar het hele team achter staat?

3. Een visie en strategie ontwikkelen

Visie

Strategie

Welke strategie(ën) kun je volgen om de visie te realiseren?

4. De veranderingsvisie communiceren

Werk uit hoe je de veranderingsvisie effectief "tussen de oren" krijgt van betrokkenen.

Eenvoud: vermijd jargon en technobabbel

Gebruik metaforen, analogieën, voorbeelden

Diverse forums: bijeenkomsten, memo's, kranten, informele gesprekken, etc.

Herhaling: zonder vervelend te worden

Het goede voorbeeld geven: gedrag van toonaangevende personen dat in strijd is met de visie, zal alle andere communicatie overschaduwen

Uitleg bij kennelijke inconsistenties: laat ze de geloofwaardigheid van de visie niet ondermijnen

Geven en nemen: niet alleen zenden, maar ook ontvangen

Communicatie gaat nu top-down

Moet gedragen worden door management

Hoe omgaan met tegenstanders?

Doelgroep

Vaak communiceren

Telkens anders communiceren

Maak gebruik van projectgroepen (div. geledingen in de organisatie)

5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren

Werk uit wat er moet gebeuren om - goedwillende - mensen in staat te stellen de verandering te realiseren.

Welke formele structuren zijn een barrière?

Welke vaardigheden ontbreken?

Welke systemen (geautomatiseerd en handmatig) moeten worden aangepast?

Welk(e) (soort) afdelingsmanagers liggen dwars en hoe krijg je ze mee (of weg)?

Belang inzien van verandering

Snel handelen wanneer er vragen komen.

Uitgaan van de medewerker

Uitgaan van de organisatie

6. Kortetermijnsuccessen genereren

Werk uit welke kortetermijnsuccessen kunnen bijdragen aan een succesvolle realisatie van de verandering.

Bewijs leveren dat de de verandering de offers waard is

De 'veranderaars' een schouderklopje geven

Bijdragen aan het scherp stellen van de visie en strategie: de ervaring van een kortetermijnsucces geeft waardevolle info over de levensvatbaarheid van de visie en strategie

wat zijn organisatiebreed quick wins

Kies een hanteerbaar eerste project voer uit en laat zien dat het werkt.

Zorg dat de eerste groep WIL veranderen

Zorg voor snelle respons op vragen en /of problemen. verhoog meetbaar klanttevredenheid

Communiceer over behaalde doelstellingen

Tegenwicht bieden aan cynici en dwarsliggers: 'Ik zei toch dat het zou werken!'

Bazen aan boord houden: 'Je kunt wel stellen dat het werkt'

Twijfelaars over de streep trekken: 'Zie je wel? Het werkt!'

Twijfelaars actief betrekken, verantwoordelijk maken

Enthousianstelingen gebruiken

Een proces volledig aanpakken (bv. digitalisering van begin tot eind)

Historische archieven enkel digitaal aanbieden

Communiceer enthousiaste reacties van klanten

afstemming / relatie met leverancier heel cruciaal

7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Werk uit hoe je de al gerealiseerde stapjes (kortetermijnsuccessen) in de verandering "viert", zonder op je lauweren te rusten. Hoe houd je de energie om te veranderen vast?

Hoe zorg je voor

8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

Werk uit hoe je een nieuwe, veranderingsvriendelijke, organisatiecultuur kunt vestigen.

Komt als laatste, niet als eerste

Is afhankelijk van resultaten

Vraagt heel veel praten

Kan 'verloop' tot gevolg hebben

Vereist 'opvolging' in de geest van de visie en strategie

Hoe zorgt je voor