Viisautta mobiilin käyttöön - mobiilit oppimisessa, työsuunnitelma

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Viisautta mobiilin käyttöön - mobiilit oppimisessa, työsuunnitelma by Mind Map: Viisautta mobiilin käyttöön - mobiilit oppimisessa, työsuunnitelma

1. Työn tekeminen

1.1. 1. Aloituspalaveri

1.1.1. Wikikirjastoon perustetaan sivusto tällä nimellä

1.1.1.1. 1. Luodaan sivuta ja linkitetäään sisällysluetteloon

1.1.1.2. Tunnistettu ongelma: luotuja sivuja ei pysty poistamaan, pitää pyytää ja se on hidasta

1.1.2. Google-sivuston luominen

1.1.2.1. Rakenteen luominen

1.1.2.1.1. Tehdään googleen, jossa luonnos

1.1.2.1.2. Kun rakenne valmis ja alustavat sisällöt siirretään wikikirjastoon, jos se tuntuu järkevältä

1.2. 2. Tuotetaan tekstit

1.2.1. Tiimit, vastuuhenkilöt tiimeihin (päävastuulliset)

1.3. 3. Sisäinen arviointi

1.3.1. Tiimien ristiinarviointi

1.3.2. Rakenteen hahmottaminen

1.4. 4. Ulkoinen arviointi

1.4.1. Kytkeytyy kohderyhmään

1.4.2. Verkottuen tiimi

1.4.3. Avo-toimijat, kysellään

1.4.4. Opetushallitus

1.4.5. Facebook -ryhmät

1.4.6. Johannalla arviointilomake

1.4.7. Oppijat

1.4.7.1. Ryhmätehtävä

1.4.8. Asiasta kiinnostuneet henkilöt

1.4.8.1. Arto Kettunen

1.5. Verkkopalaverit

1.5.1. Aikaisemmissa projekteissa ollut kuukauden välein, 2 h sessiot, 1. tunti yhteistä keskustelua, 2. tunti yhteistä tuottamista

1.5.1.1. AC -kokoukset

1.5.1.2. Skype

1.6. Taittamistyö

1.6.1. 1. viikko tähän

1.7. Painotyö

1.7.1. varattava noin viikko

1.8. Loppupalaveri

1.8.1. 16.3.2011, 12.30 ->

2. Kohderyhmä

2.1. Oppimisessa ja vuorovaikutuksessa; pääkohderyhmät, oppimisen ohjaajat ja oppijat

2.1.1. Sisältää perusoletuksen oppimisen tapahtumisesta joka paikassa (työssäoppiminen)

3. Tavoite

3.1. Tuottaa opas AVOn yhtenä lopputuotteena. Hankehakemuksessa luvattu tuottaa laajaan käyttöön avointa materiaalia. Opas antaa neuvoja ja vinkkejä mobiilisovellusten hyödyntämiseen oppimisessa.

4. Tiedotus

4.1. mobiilikirja.blogspot.com

4.1.1. Tekemisentarina

4.1.1.1. Kerrontaa siitä missä mennään, mitä tehty

4.1.1.2. Blogikirjoitus, jossa linkit wikikirjan osioihin

4.1.2. Kaikille tekijöille oikeudet kirjoittaa

4.1.2.1. Avoin kommentoitioikeus

4.1.3. New node

4.2. Ohjauspääsivusto

4.2.1. Linkit wikikirjaan, blogiin, kalenteriin

4.2.2. Reaaliaikainen työtila

4.2.2.1. Aloitetaan Skypessä

4.2.2.2. Jatketaan Qaikussa, jos siltä näyttää että se olisi parempi