Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Viisautta mobiilin käyttöön - mobiilit oppimisessa, työsuunnitelma by Mind Map: Viisautta mobiilin käyttöön -
mobiilit oppimisessa,
työsuunnitelma
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Viisautta mobiilin käyttöön - mobiilit oppimisessa, työsuunnitelma

Työn tekeminen

1. Aloituspalaveri

Wikikirjastoon perustetaan sivusto tällä nimellä, 1. Luodaan sivuta ja linkitetäään sisällysluetteloon, Tunnistettu ongelma: luotuja sivuja ei pysty poistamaan, pitää pyytää ja se on hidasta

Google-sivuston luominen, Rakenteen luominen, Tehdään googleen, jossa luonnos, Kun rakenne valmis ja alustavat sisällöt siirretään wikikirjastoon, jos se tuntuu järkevältä

2. Tuotetaan tekstit

Tiimit, vastuuhenkilöt tiimeihin (päävastuulliset)

3. Sisäinen arviointi

Tiimien ristiinarviointi

Rakenteen hahmottaminen

4. Ulkoinen arviointi

Kytkeytyy kohderyhmään

Verkottuen tiimi

Avo-toimijat, kysellään

Opetushallitus

Facebook -ryhmät

Johannalla arviointilomake

Oppijat, Ryhmätehtävä

Asiasta kiinnostuneet henkilöt, Arto Kettunen

Verkkopalaverit

Aikaisemmissa projekteissa ollut kuukauden välein, 2 h sessiot, 1. tunti yhteistä keskustelua, 2. tunti yhteistä tuottamista, AC -kokoukset, Skype

Taittamistyö

1. viikko tähän

Painotyö

varattava noin viikko

Loppupalaveri

16.3.2011, 12.30 ->

Kohderyhmä

Oppimisessa ja vuorovaikutuksessa; pääkohderyhmät, oppimisen ohjaajat ja oppijat

Sisältää perusoletuksen oppimisen tapahtumisesta joka paikassa (työssäoppiminen)

Tavoite

Tuottaa opas AVOn yhtenä lopputuotteena. Hankehakemuksessa luvattu tuottaa laajaan käyttöön avointa materiaalia. Opas antaa neuvoja ja vinkkejä mobiilisovellusten hyödyntämiseen oppimisessa.

Tiedotus

mobiilikirja.blogspot.com

Tekemisentarina, Kerrontaa siitä missä mennään, mitä tehty, Blogikirjoitus, jossa linkit wikikirjan osioihin

Kaikille tekijöille oikeudet kirjoittaa, Avoin kommentoitioikeus

New node

Ohjauspääsivusto

Linkit wikikirjaan, blogiin, kalenteriin

Reaaliaikainen työtila, Aloitetaan Skypessä, Jatketaan Qaikussa, jos siltä näyttää että se olisi parempi