Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Fysiske omgivelser

1.1. Lys, støy, areal, underlag, møbler og hjelpemidler

2. Psykososiale faktorerer

2.1. Arbeidstempo, stress, kommunikasjon, samarbeid og veiledning

3. Organisering av arbeidet

3.1. Hvordan arbeidsoppgavene blir lagt til rette og så gjennomført

4. Film: https://www.youtube.com/watch?v=wd4DQqiSkdk

5. Hva vil det si å jobbe etter ergonomiske prinsipper?

5.1. Å arbeide etter ergonomiske prinsipper vil si å lære å bruke kroppen variert gjennom dagen og å ha godt tilpassede arbeidsstillinger.

6. Belastningslidelser, når oppstår de?

6.1. Statisk arbeid

6.1.1. Statisk arbeid= Stillestående eller stillesittende arbeid.

6.2. Muskelbelastning

6.2.1. Muskelbelastning= Dette får du ved tungt og gjerne lite variert arbeid.

7. Hvilke ergonomiske prinsipper har vi?

7.1. -Naturlig beveglesesmønster

7.2. -Gode arbeidsstillinger

7.3. -Riktige arbeidsteknikker

7.4. -Variasjon i arbeidet

7.5. -Å forberede arbeidet

8. Forebygging på belastningslidelser

8.1. -Variasjon i arbeidet

8.2. -Fjerne årsaken til belastningslidelsen

8.3. -Strekke og riste på musklene

8.4. Bruke eventuelle hjelpemideler

8.5. Ta korte pauser

9. To viktige teknikker for å benytte et naturlig bevegelsesmønster når du skal hjelpe andre:

9.1. Løfte- og bæreteknikk

9.2. Forflytningsteknikk

10. Eksempler på diverse hjelpemidler:

10.1. -Regulerbar seng

10.2. -Personheis

10.3. Forflytningsteknikk

10.4. -Regulerbart arbeidsbord og stol

10.5. Gode arbeidssko