Bağıl Durumlu Öğrenme

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bağıl Durumlu Öğrenme by Mind Map: Bağıl Durumlu Öğrenme

1. Ne Zaman?

1.1. Karmaşık problemler olduğu durumlarda

1.2. Gerçek hayata uygulamak için

1.3. ders içi etklinliklerde

1.4. Grup Tartışmasında

2. Neden ?

2.1. Çözüm Yolları geliştirmek

2.2. Problemleri parçalara ayırmak

3. Ne ?

3.1. Problem temelli öğrenme yaparken

3.2. Çözüm Yolu bulma da kullanılır.

4. Nerede ?

4.1. Farklı Sunum Yöntemleri kullanırken

4.2. Aktif Öğrenme gerçekleştirmek için kullanılır

5. Nasıl ?

5.1. problem öykü şeklinde anlatılır

5.2. Problem basit olmamalıdır

5.3. Çoklu ortam kullanılmalıdır

5.4. Öğrencilere yardımcı olmalıdır

5.5. Zayıf ve Güçlü yönleri ortaya konulmalı

5.6. Benzer senaryolar üzerinden beyin fırtınası yapılır