Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ATP STOG by Mind Map: ATP STOG

1. IMPLEMENTACIJE

1.1. pokazivači

1.1.1. atp_stog_-_pokazivac.h

1.1.2. pokazivač na slijedeći element

1.1.3. operacije

1.1.3.1. provjera da li je stog prazan

1.1.3.2. inicijalizacija praznog stoga

1.1.3.3. napuniti stog

1.2. polja

1.2.1. atp_stog_-_polje.h

1.2.2. polje od određenog br. elemenata

1.2.3. operacije

1.2.3.1. provjera da li je stog prazan

1.2.3.2. inicijalizacija praznog stoga

1.2.3.3. napuniti stog

2. NOTACIJE

2.1. prefiksna (poljska)

2.2. infiksna

2.3. postfiksna (obrnuta poljska)

3. FUNKCIJE

3.1. InitS (S)

3.2. IsEmptyS (S)

3.3. PopS (S)

3.4. PushS (S)

3.5. TopS (S)

4. OPERACIJE

4.1. zagrade ( )

4.2. zbrajanje +

4.3. oduzimanje -

4.4. množenje *

4.5. dijeljenje /

4.6. potenciranje ^