Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ATP STOG by Mind Map: ATP STOG
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ATP STOG

FUNKCIJE

InitS (S)

IsEmptyS (S)

PopS (S)

PushS (S)

TopS (S)

OPERACIJE

zagrade ( )

zbrajanje +

oduzimanje -

množenje *

dijeljenje /

potenciranje ^

IMPLEMENTACIJE

pokazivači

atp_stog_-_pokazivac.h

pokazivač na slijedeći element

operacije, provjera da li je stog prazan, inicijalizacija praznog stoga, napuniti stog

polja

atp_stog_-_polje.h

polje od određenog br. elemenata

operacije, provjera da li je stog prazan, inicijalizacija praznog stoga, napuniti stog

NOTACIJE

prefiksna (poljska)

infiksna

postfiksna (obrnuta poljska)