Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZADATAK 2 by Mind Map: ZADATAK 2

1. PROGRAM AUTOMOBILI

1.1. IZBORNIK

1.1.1. FUNKCIJA ISKRCAJ SVE AUDI-e

1.1.2. FUNKCIJA DODAJ NA STOG

1.1.3. FUNKCIJA ISKRCAJ MLAĐE OSIM AUDI

2. WEB 2.0 ALATI

2.1. GOOGLE DOCS

2.2. MINDMEISTER

2.3. GLIFFY

2.4. SCREENTOASTER

2.5. GITHUB

2.6. DAPPER

2.7. IGOOGLE

3. ALATI ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI

3.1. HEAP MAP STUDIO

3.2. IOGRAPH

3.3. MOUSOTRON

4. ATP STOG

4.1. DATOTEKE ZAGLAVLJA

4.1.1. IMPLEMENTACIJA POMOĆU POKAZIVAČA

4.1.1.1. FUNKCIJA INITS()

4.1.1.2. FUNKCIJA PUSHS()

4.1.1.3. FUNKCIJA POPS()

4.1.1.4. FUNKCIJA ISEMPTYS()

4.1.1.5. FUNKCIJA TOPS()

4.1.2. IMPLEMENTACIJA POMOĆU POLJA

4.1.2.1. FUNKCIJA INITS()

4.1.2.2. FUNKCIJA PUSHS()

4.1.2.3. FUNKCIJA POPS()

4.1.2.4. FUNKCIJA ISEMPTYS()

4.1.2.5. FUNKCIJA TOPS()