Професіограма соціальної роботи

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Професіограма соціальної роботи by Mind Map: Професіограма соціальної роботи

1. Зміст професійної діяльності.

1.1. дослідницько-аналітична діяльність

1.2. аналіз і прогнозування, розробка соціальних проектів, технологій

1.3. посередництво

1.3.1. організаційно-управлінської та адміністративної роботи соціальних служб, організацій та установ

1.4. інноваційна діяльність

1.4.1. розробки соціальних проектів і програм.

2. Необхідні знання та вміння

2.1. гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

2.2. історії, філософії, культурології, політології,психології

2.3. теорія і технологія соціальної роботи

2.4. методи і форми соціальної роботи

3. Вимоги до особистості фахівця

3.1. Комунікабельність

3.2. Толерантність

3.3. Емоційна врівноваженість

4. Працевлаштування

4.1. Державні і недержавні соціальні служби

4.2. Благодійні організації та БФ

4.3. Заклади системи соціального захисту

4.4. Заклади охорони здоровя

4.5. Освітньо-виховні заклади

5. Принципи діяльності соціального працівника

5.1. Гуманність

5.2. Конфіденційність

5.3. Обєктивність

5.4. Відповідальність

5.5. Толерантність

5.6. Поінформованість

5.7. Чесність

6. Загальна характеристика спеціальності

6.1. сучасна, надзвичайно затребувана в суспільстві область діяльності

6.2. робота з окремими особами, сім'ями, групами населення і спільнотами, що потребують соціальної підтримки, допомоги, захисту та обслуговуванні.