Професіограма соціальної роботи

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Професіограма соціальної роботи by Mind Map: Професіограма соціальної роботи

1. Необхідні знання та вміння

1.1. гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

1.2. історії, філософії, культурології, політології,психології

1.3. теорія і технологія соціальної роботи

1.4. методи і форми соціальної роботи

2. Вимоги до особистості фахівця

2.1. Комунікабельність

2.2. Толерантність

2.3. Емоційна врівноваженість

3. Працевлаштування

3.1. Державні і недержавні соціальні служби

3.2. Благодійні організації та БФ

3.3. Заклади системи соціального захисту

3.4. Заклади охорони здоровя

3.5. Освітньо-виховні заклади

4. Зміст професійної діяльності.

4.1. дослідницько-аналітична діяльність

4.2. аналіз і прогнозування, розробка соціальних проектів, технологій

4.3. посередництво

4.3.1. організаційно-управлінської та адміністративної роботи соціальних служб, організацій та установ

4.4. інноваційна діяльність

4.4.1. розробки соціальних проектів і програм.

5. Загальна характеристика спеціальності

5.1. сучасна, надзвичайно затребувана в суспільстві область діяльності

5.2. робота з окремими особами, сім'ями, групами населення і спільнотами, що потребують соціальної підтримки, допомоги, захисту та обслуговуванні.

6. Принципи діяльності соціального працівника

6.1. Гуманність

6.2. Конфіденційність

6.3. Обєктивність

6.4. Відповідальність

6.5. Толерантність

6.6. Поінформованість

6.7. Чесність