Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Universet by Mind Map: Universet

1. 10^-9 i sekundet: Protoner nøytroner og elektroner blir laget

2. Starten av tid: Universet blir født av The Big Bang

3. 10^-32 i sekundet: Materie og antimaterie blir laget. Disse er de første versjonene av kvarkene

4. År 380.000: Lys og atomer kommer til syne

5. År 2mill: De første stjernene blir tent av dens tetthet.

6. År 4-8bill: Melkeveien, og andre galakser blir formert av gigantiske sorte hull

7. Første sekund: Atomene blir laget

8. 1609: Galileo Galilei konstruerte sin egen teleskop for å se ut i rommet for første gang på lange avstand.

9. ca. 3000 f.kr: Første del av Stonehendge blir satt opp

10. 1757: John campbell finner opp sekstanten.

11. 1770-årene: Sir william Herschel lagde sin forberdet versjon av teleskopet med en åpnong på 1,2 m.

12. 1930: Radioastronomi innledes

13. 1961: det 64 meter store radioteleskopet blir ferdig konstruert og åpnes

14. 1969: månelandingen

15. Sent på 1960-årene: ultrafiolettastrinomi innledes

16. 1970: røngtenastronomy innledes med hjelp fra satelitten Uhuru

17. 1920-årene: Robert Goddard eksperimentere på raketter som går langt

18. 1960-årene: USA og Sovjet konkurrerer om månelandingen

19. 1967: apollo 1 settes i fyr i bakken og dreper 3 astronauter

20. År 9.4bill: Stjernen vår Sola blir tent i Melkeveien

21. År 9.5bill: jorda blir til, og senere blir månen til i samme periode i 9.5bill tiden

22. År 13.7bill - 200.000: Menneskene blir evolvert av sjimpansene.

23. År 13.7bill: I dag, skrevet denne tidslinjen

24. Kilder Universets utvikling

24.1. Eureka!8

25. Kilder Universets tidslinje

25.1. Eureka!8

25.2. .

25.3. https://www.youtube.com/watch?v=ofI03X9hAJI

25.4. Video vi så på skolen

25.5. https://www.youtube.com/watch?v=wNDGgL73ihY

26. 1990: Hubble blir skutt opp

27. 2000: største teleskop til i dag blir konstruert og den blir satt i drift

28. 1985: den mest vellykkende romstasjonen Mir ble ferdig laget

29. 2003: Amerikanerene mister romfergen Columbia, den var den første romfergen som ble laget

30. 1990: romferjen Discovery tar med 5 astronauter til romstasjonen Hubble

31. 1973: NASA skyter opp sin første romstasjon Skylab

32. 1979: Skylab brytes opp av gravitasjonen og delene faller ned i dan vestlige delen av Australia

33. 1986: Mir blir skutt opp

34. 1991: Romfergen Atlantis blir tatt i blur og laster ting til romstasjonen Mir