World Class Performance

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
World Class Performance by Mind Map: World Class Performance

1. Ishikawa diagram

1.1. Hoofdgroep de 5 M's

1.1.1. Mens

1.1.2. Machine

1.1.3. Materiaal

1.1.4. Methode

1.1.5. Management

1.2. Manier om de oorzaak van een probleem systematisch te ordenen

2. Probleemanalyse

2.1. Parameter

2.1.1. Grootheid van het systeem

2.2. Norm/tolerantie

2.2.1. Parameter binnen tolerantoe

2.3. Symptoom

2.3.1. Verschijnselen waaraan je probleem herkent

2.4. Diagnose

2.4.1. Vaststellen van probleem

2.5. Probleem

2.5.1. Ongewenste situatie

2.6. Analyse

2.6.1. Onderzoek hoe iets in elkaar zit

2.7. Gevolg

2.7.1. Iets dat dóór en ná iets gebeurt

2.8. Oorzaak

2.8.1. Beginpunt van omstandigheid

2.9. Basisoorzaak

2.9.1. Dieper gelegen oorzaak

2.10. Noodoplossing

2.10.1. Tijdelijke oplossing

2.11. Oplossing

2.11.1. Antwoord op een vraag/Eindiging van probleem

2.12. Preventieve maatregelen

2.12.1. Voorkomen dat iets gebeurt

2.13. FMEA

2.13.1. Preventief plaaningshulpmiddel

3. Regels Brainstorm

3.1. Ideeën zijn belangrijk

3.2. Ideeën worden opgeschreven zoals ze zijn gezegd

3.3. Hoe gekker hoe beter

3.4. Geen kritiek geven

3.5. Persoonlijke meningen zijn nooit goed of fout

3.6. Een stilte of pauze is niet erg

3.7. Probeer andere ideeën uit te breiden

4. World Class Performance

4.1. Het hoogste niveau van presteren in je eigen sector wereldwijd

5. Lean Six Sigma

5.1. Belts

5.1.1. Champion

5.1.2. Master Black Belt

5.1.3. Black Belt

5.1.4. Green Belt

5.1.5. Orange Belt

5.1.6. Yellow Belt

6. Operational excellence

6.1. Kostenefficient ontwikkelen en leveren van producten en diensten

7. Lean

7.1. Inrichten van slimme workflow principes, voorkomen en elimineren van verspillingen

8. Kaizen

8.1. Verbeteren van bestaande processen

9. Six Sigma

9.1. Variatie binnen processen verminderen

10. Just in time management

10.1. Een logistieke methode voor voorraadbeheersing omm ervoor te zorgen dat alles "op tijd" geleverd word

11. DMAIC stappenplan

11.1. Het projectmatige proces waarlangs processen verbeterd wordt bestaat uit de volgende fasen:

11.1.1. 1. Define 2. Measure 3. Analyse 4. Improve 5. Control

12. DMADV stappenplan

12.1. Het projectmatige proces om processen te ontwerpen, dit bestaat uit de volgende stappen:

12.1.1. 1. Define 2. Measure 3. Analyse 4. Define 5. Validate

13. Pareto Analyse

13.1. Manier om prioriteiten te stellen

13.2. Stap1: Verzamel gegevens

13.3. Stap2: Maak een tabel

13.4. Stap3: Teken Pareto diagram

13.5. Stap4: Kies het grootste probleem

14. Pareto drilldown

14.1. Oplossing probleem

15. Gewogen Pareto analyse

15.1. Sommige problemen wegen zwaarder dan anderen

16. Symbolen

16.1. Elke actie heeft een type symbool. Het is aangeraden zoveel mogelijk te beperken.

17. Stroomschema

17.1. Een visuele weergave van een proces van begin tot eind.

18. SIPOC schema

18.1. Werking van kernstaopen in een proces in kaart brengen.

18.2. Supplier

18.3. Input

18.4. Process

18.5. Output

18.6. Customer

19. VOC

19.1. Voice of Customer

19.2. Customer Needs Mapping

19.2.1. Wie zijn je klanten

19.2.2. Welke producten/diensten lever je

19.2.3. Welke gegevens zijn van belang

20. VOB

20.1. Voice of Business

20.2. Taal van geld en systemen

21. Critical to Satisfaction

21.1. Een eigenschap van een product op service die belangrijk is voor een klant

21.2. CTQ: parameters met focus op kwaliteit

21.3. CTD: Parameters met focus op betrouwbaarheid

21.4. CTC: Parameters met focus op kosten

21.5. CTP: Parameters met focus op proces

21.6. CTS: parameters met focus op veiligheid

22. Oorzaak en gevolg matrix

22.1. Het verband en belang tussen input en output in een specifiek proces

23. Key Proces Output Variabelen

23.1. Dimenties/Functies van een product

24. Key Proces Input Variabelen

24.1. Bepaalt hoe een dienst/product eruit gaat zien

24.2. Beheerbare factoren

24.3. Handelingen en instructies